Yuşa Aleyhisselam'ın Okuduğu İzm-i Azam Duası
 

Yuşa Aleyhisselam'ın Okuduğu İzm-i Azam Duası

Materyal Güvenirliği: KAYNAK BELİRTİLMELİ

Allahümme inni es'elüke bismikez zekiyyit tahrit tahiril mütahheril mükaddesil mübarakil mahzunil meknunil mektubi ala süradikıl mecdi ve süradikıl hamdi ve süradikıl kudrati ve süradikıs sültani ve süradıkıs sirr. İnni ed'uke ya rabb. Bi enne lekel hamde la ilahe illa enten nûrul barrür rahmanür rahîmüs sadiku âlimül ğaybi veş şehadeti bediy'us semavati vel erdı ve nûruhünne ve kayyimühünne zül celali vel ikrami hannanün mennanün cebbarun nûrun daimün kuddusün hayyün la yemut.

Manası: Ey Mübarek, mukaddes, en temiz, her şey kendinde gizli Allah'ım! Hamde layık, kudret sahibi! Sır ve sultanlık yüceliklerinde yazılı olan isimlerin hürmetine Sen'den niyaz ediyorum, Allah'ım! Ey bütün övgülerin kendisine layık olduğu, kainatı aydınlatan, her şeyi ihsanıyla kuşatmış, esirgeyip, bağışlayan, sadık, görünen ve görünmeyen âlemleri bilen, semaları ve yerleri yaratan, onları nurlandıran, ayakta durmasını sağlayan, azamet ve ikram sahibi! Hannan, Mennan, Cebbar, Nur, Daim, her şeyden arınmış, ölmeyen diri Rabbim! Sana yalvarıyorum.

Fazileti: Yuşa aleyhisselam bu İsm-i A'zam'ı okuyarak Rabbine dua edip niyazda bulununca bir müddet güneşi olduğu yerde durdurdu. Batmasını Allah'ın izniyle önledi.(K. Ummal, 11, 524)


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
 
📊 13 Ağustos 2008 itibariyle, toplam: 2041845 ziyaretçi (4063182 klik) tarafından görüntülenmiştir.

4 kutsal kitap

 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol