Tevrat ve Mezmur'un Gizli Şifreleri
 
The Bible Code, Michael Drosnin

Tevrat ve Mezmur'un Gizli Şifreleri

The Bible Code

"Gizli şeyler Allahımız RABBİNDİR; fakat bu şeriatın bütün sözlerini yapalım diye açığa çıkarılmış olan şeyler ebediyen bizimdir ve oğullarımızındır." (Tesniye 29:29)

Kitab'ı Mukaddes'in Eski Ahit, geçmiş ve gelecek hakkında matematik yönünden şifrelidir. Biliminsanlarına göre, böyle gizli bir mesajı rasgele ya da tesadüfen bulabilmek için ancak 1'den 10.000.000 şans veriyorlar. Fakat Eski Ahit bunu bilgi sürekli veriyor. Dünyanın seçkin matematikçi, İsrailli olan Dr. Elyahu, Kelimeler bir bilmece dusturur. [hatalı çeviri] Devamlı olarak Eski Ahit, kapalı kelimeleri bir araya getirmektedir. Yüzlerce örnek vardır.[1]

Kodu bulmak için, Rips, kelimeler arasındaki boşlukları çıkarttı. Orijinal Tevrat'ı sürekli 304.805 uzunluğundaki harflere dönüştürdü. Bilgisayar bütün Tevrat'ın 304.805 harfleri 64 sıralar bölündü, ve her sıranın 4772 harfler oldu. Bunu yaparken, büyük bilgelerin onun orijinal şeklinin nasıl olduğunu söyledikleri şekilde Tora'yı düzenlemektedir. Bilgisayar, harflerin isimlerin, kelimelerin ve ibarelerin kodlandığını araştırır.[2]

Tecrübeden sonra tecrübeler, bilmeceler sadece Kutsal Kitap'ta bulunur. Bilgisayar'dan kaynaklanan 10.000.000'denemelerden başka hiçbir kitap böyle değildir. Prof. Dr. Rips'e göre Kutsal Kitap'ta sınırsız miktarda şifre vardır. Şifre, her keresinde yeni bir isim ya da bir kelime ya da ifade keşfedilmiştir. Şifre anlayan her, bilim insanı, matematikçi, fizikçi, üç 1000 yıl önce bir çok şeyin kodlandığında hem fikirdir.[3]

İsrailli olan Dr. Doron Witztum, fizikçi doktordur, ama bir üniversiteye bağlanmadı ve Rips'e oranla bilim dünyasında bilinmedi. Fakat matematikçi Rips, bu "gizli kod" bulunması hakkında şunu anlatıyor:

Model tamamlayan Witztumu, Rips, Rutherford gibi bir dahi sayar. Dr. Witzum'un orijinal arastırma deneme, "Equidistant Letter Sequences’in the Book of Genesis", şu sonuç ortaya çıktı: Yaratılış kitabında, istatistik rasgele analizi, gizli kodların "equidistiant letter sequences" yüzde 99.998 derecede tutarlıdır.

Kitap şifresinin varlığını ispatlayan orijinal deney öncelikle, U.S. ilmi dergisi Statistical Science, Institute of Mathematical Statistics'in bir tenkit mecmuası, (9. Cilt, n. 3) Ağustos 1994, ss. 429-438, yayımlandı. Derginin editörü Robert E. Kass, Carnegie-Mellon Üniversitesi profesörü, bir giriş yazdı. "Hakemlerimiz şaşırıp kaldılar. Önceki inançları, Yaratılış kitabın, günümüz modern fertlerine anlamlı referanslar içermediğini düşünmekti, ama araştırma yazarlar bu "gizli kode" tamamen analiz ettikten sonra doğru olarak ortaya çıktı." Yaklaşık üç yıldır, Rips-Witztum-Rosenberg'ın yazısı yayımlandıktan beri hiç kimse dergiye ters bir cevap yazmadı.

Milli Güvenlik Ajansında ust bir şifre çözücü olan Harold Gans, ömrünü Amerikan istihbaratı için şifre çözmeye adamıştı. Bir istatikçi olarak eğitimliydi, İbranice konuşurdu. Kutsal Kitap'taki şifre konusunda saçma oluğundan emindi. Fakat bağımsız 440 saat bir araştırma yaptıktan sonra bu Pentagon şifre çözücüsü aynı sonuçları ortaya çıkartı. Gans 66 tane yeni gizli kodlu mesajlar bulmuştu. Yahudilerin sonuçları doğrulandı ve Gans Eski Ahit'in "gizli şifre"leri tamamen iman etti. Eski Ahit dev bir bulmaca gibidir. Baştan sona, gizli bir hikayeyi anlatmak için kodlanmıştır.

Şimdi, Eski Ahid'in gizli şifreleri daha iyi görebilmek için birkaç tane örnek verelim:

"Kitap Kodu" (Bible Code) yine Tesniye 12:11'den 12:17'ye kadar kodlanmıştır. Buradaki "Kutsal Kitap" için "Tanakh" kullanılmıştır. İbranicede "Tanaka" bütün "Eski Ahit" anlamına geliyor. "Allah tarafından mühürlenmiştir" Tesniye 12:17'de görülür.[4]

"Yitzhak Rabin" Tesniye 2:33’ten 24:16'ya kadar kodlanmıştır. Adının tümünün sadece 1 kere kodlandığı yerdir. "Suikastçı onu öldürecektir" Tesniye 4:42'da bulunur, ve orada "öldürecektir" kelimesi Rabin'in isminden üzerinde geçer. "Öldürecek katilin ismi" Tesniye 4:42'de geçer. "Amir" Sayılar 35:11'de geçer ve aynı ayette açık ifadesi "katilin isminde" ihtiva eder. Rabin öldürülmesi Çıkış 36:37'den Levililere 22:5'e kadar devam eder. Öldürüldüğü yıl, Çıkış 39:3-4'te görülür. Hem öldürülmesine hem de öldürüldüğü yer olan "Tel Aviv"e işaret eder. Şehrin ismi Çıkış'tan 33:5'ten Levililere 4:9'a kadar kodlanmıştır. Rabin'in katili "Amir", Sayılar 16:3'ten 29:3'e kadar "Günlerin sonuna kadar" kodlanmıştır. "Savaş" Tesniye 4:34'te görülür ve "Günlerin Sonları"nda başlar.[5]

İnsanlığın zaferleri; "Aya iniş" gibi, aynı zamanda Yaratılış'de kodlanmıştır. "Apollo 11" "aya inişi", Neil Armstrong'un aya ayak basışı tarihi "Temmuz 20, 1969", kitapta yer alır. Yaratılış 15:5 âyetinde; "Şimdi göklere bak ve eğer yıldızları sayabilirsen, onları say" sözleri üzerinde "Apollo 11" şifrelenmiştir.[6]

"Bilgisayar" Daniel 12:4-6'da kodlanmıştır. Daniel 12:4 İbranice metni açıkça şunu diyor: "Fakat sen, ey Daniel, sonun vaktine kadar bu sözleri sakla ve kitabı mühürle; bir çok adamlar arıştıracaklar ve bilgi çoğalacaktır."

"5757", İbrani yılı 1997'nin karşılığıdır. Daniel 10:8'den 11:22'ye kadar kodlanmıştır. Mecvut yıl, aynı şekilde Daniel'in bu ünlü sözleriyle görülür: "Fakat sen, ey Daniel, sonun vaktine kadar bu sözleri sakla ve kitabı mühürle." Aynı yerde, Daniel 11:13 ve Daniel 11:40'da aynı kelimeler 2 kez görülür. İki olası tercümesi vardır. "Senin için kodlanmıştır" ya da "Gizli sırlar senin içindir." Drosnin'in The Bible Code adlı kitabı 1997 yıllında ortaya çıktı! [7]

Rips, "Biliyorsun, İsaac Newton, da Kutsal Kitap'ta şifre bulmaya çalıştı ve onun kendi Evren Teorisinden daha fazla önem verdi." Solar sistemin mekaniğini ortaya koyan ve çekim gücünü bulan İsaac Newton, ilk modern bilim insanı olarak, kitapta geleceği çözen bir şifre olduğundan emindi. İbranice öğrendi, hayatın yarısını bunu bulmaya adadı. Aslında, biyograf John Maynard Keynes'e göre, bu Newton için bir obsesyondu. Keynes, Cambridge Üniversitesinde dekan olduğunda, Newton'un dekan olarak emekliye ayrıldığı 1696'da paketlediği notlarını bulunca çok şaşırdı.

Newton'un elyazısındaki milyonlarca kelime matematik ya da astronomiden ziyade, gizli teoloji hakkındaydı. Yazdıkları ortaya çıkardaki, büyük fizikçi, insanlık tarihinin bir kehaneti olarak, Kitab-ı Mukaddes'te bir giz olduğuna inanmıştı. Keynes'e göre, Newton, Kitabın, aslında tüm evrenin kadiri mutlak tarafından kurulmuş bir kriptogram olduğuna kesin inançlıydı. Bü yüzden geçmişin ve geleceğin olaylarının ilâhi olarak önceden düzenlenmiş bilmecelerini okumak istedi. Newton, ölünceye kadar Kutsal Kitap'ta bir kod aramaya devam etti, ama başaramadı; çünkü o dönemde henüz bilgisayarın teknolojisi yoktur.[8]

Bugünkü Ortodokslar, bu bakımdan, klasik Yahudilik anlayışını aynen devam ettirmektedir. Tevrât'ın bütün harf ve kelimeleriyle Allah'ın Mûsâ'ya dikte ettirdiği ilâhî bir vahiy kitabı olduğuna mutlak olarak iman etmektedirler. Hiçbir değişikliğin meydana gelmesine izin vermemektedirler.

Yahudi Ortodokslar, Tevrât'ın vahyîliğini ve otantikliği ispat için, onun lafızlarının mûcizevî şekilde dizilişini tespit etmeye çalışmış, Tevrât'ın lafızlarının dizilişinde kimi gizli kodların bulunup bulunmadığını araştırmıştır. Sonuçta, onlar, böyle bir kodun bulunduğunu, Tevrât'ın lafızlarının 7 ve 50 rakamlarıyla kodlandığını görmüştür.[9]

Haham Michael Dov Weismandel, 1950'lerde, kendine has metotla, metin üzerinde yaptığı tetiklerde, Tevrât'ın Yaratılış, Çıkış ve Sayılar kitaplarının ilk bâblarında "ToRaH" kelimesinin harflerinin 50, Tesniye'deyse 49 harf aralıkla dizildiğini görmüş, sadece Levililer Kitabı'nda bu duruma rastlayamamıştır. Haham Weismandel'in araştırmasını sürdüren takipçileri, Levililer Kitabı'ndaki bu farklılığın nedenini araştırmış, Vilna Galonu'nun Aderet Eliyahu isimli eserinde Tesniye'nin gerçekte 5. cümleden başladığının belirtildiğini bulmuştur. Aderet Eliyahu'daki bu bilgiye istinaden, Tesniye ve Levililer'deki bu durum nedeni de böylece tespit edilmiştir.[10]

Haham Weismandel'in daha sonra takipçileri onun araştırma metodunu, 1982'de, bilgisayarla test etmiştir. Kudüs İbranî Üniversitesi Matematik Enstitüsünde görevli Dr. Eli Rips, Hayfa Teknik Üniversitesinden Dr. Moşe Katz ve Kudüs'ten Doron Viztum ile işbirliği yaparak Haham Weismandel'in bulgularını doğrulamıştır. Daha sonra, aynı zamanda Kudüs İbranî Üniversitesinde Matematik profesörü olan Haham Daniel Michelson, uyguladığı matematiksel metodla, 50 rakamının Tevrât'ın harflerinin dizilişinde önemli rol oynadığını bulmuştur. Michelson "ToRaH" kelimesinin dışında, "YiSRaEL" (İsrail) ve "MiKDaŞ" (Mabed) gibi Yahudilik'te önemli yeri olan isimler üzerinde çalışmıştır. Araştırmaları sonucunda, 50 rakamının yanında 7 rakamının da Tevrât'ın lafızlarının düzeninde rol oynadığını görmüştür. Onun tespitine göre, isimlerin harflerinin diziliş aralık sayısıyla anlamları ve bulundukları cümlelerde geçen rakamlar arasında da münasebet bulunmaktadır. Örneğin, Yaratılış'in ilk babının sonuncu cümlesiyle 2. babının bir ve 2. cümlelerinde (Yaratılış 1:31-2:1-2) "YiSRaEL" kelimesinin harfleri birbirinden yedi harf aralıkla dizilmiştir. 2. babın 2. cümlesinde, aynı zamanda, "Sivi'î" (yedinci) kelimesi geçmektedir.[11][12]

Tevrât'ın lafızlarının gizli kodla kodlandığını, bu bakımdan değişmesinin mümkün olmadığını ileri süren Ortodoks hahamlar, onun bilimsel karakter taşıdığını iddia etmiştir.[13]

Kaynaklar

[1] Michael Drosnin, "The Bible Code", 1997, s. 46.
[2] Michael Drosnin, a.g.e, s. 25.
[3] Michael Drosnin, a.g.e, s. 24.
[4] Michael Drosnin, a.g.e, s. 186, 224.
[5] Michael Drosnin, a.g.e, s. 15, 16, 17, 92, 219.
[6] Michael Drosnin, a.g.e, ss. 33, 35.
[7] Michael Drosnin, a.g.e, s.104, 225.
[8] Michael Drosnin, a.g.e, s. 21.
[9] Baki Adam, "Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat ve Yahudi Hayatındaki Yeri", s. 154
[10] Baki Adam, a.g.e, s. 154; Michelson, "Codes’in the Torah, B'or Ha-Torah", s. 10.
[11] Baki Adam, a.g.e, s. 154.
[12] Michelson, a.g.e, s. 11-14.
[13] Baki Adam, a.g.e., s. 156.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
 
📊 13 Ağustos 2008 itibariyle, toplam: 2041835 ziyaretçi (4063083 klik) tarafından görüntülenmiştir.

4 kutsal kitap

 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol