Tevrat'taki Çelişkiler
 

Tevrat'taki Çelişkiler

İsrail kaynakları; Tevrat'ı teşkil eden ilk 5 kitabın Tanrı'nın Hz.Musa'ya Sina Dağı'nda verildiğini, onun eliyle kaleme alındığını kabul eder. Tanah'(Eski Antlaşma) ı oluşturan kitapların da Yahudi peygamberleri tarafından Tanrı'nın esinlenmesiyle yazıldığına inanırlar.

Tevrat'ın aslı; Babillerce Süleyman Tapınağı'nı yıkımı sırasında yok edildiğinden, bilge Yahudilerin sözlü aktarımıyla yeniden kaleme alınmıştı. Bu sırada kimi bozulmaların olacağı, orijinaliyle aynı olmayacağı pek tabiidir. Araştırmacılar; Tora (Tevrat) ve Tanah (Eski Antlaşma)da birçok farklılıklar gösteriyorki; bu metinlerin tanrısal vahy olmadığı, Tanrı'nın sözlerini de içerdiği, fakat insan eliyle yazıldığını göstermektedir. Tanrı'nın sözlerinde çelişki olması mümkün müdür?

Tevrat'ta ki birçok çelişkiden birkaç örnek:

1) Tesniye 34/5, 6: “RAB'bin sözüne göre, RAB'bin kulu Musa orada, Moab diyarında öldü ve Moab diyarında Beyt-peor karşısında derede onu gömdü.”

Görüldüğü gibi Hz. Musa'nın bizzat yazmış olduğu kabul edilen Tevrat'ta, Hz.Musa'nın öldüğünün ve gömüldüğünün yazılması, kitaba başkalarının da karıştırdığının en büyük kanıtıdır.

2) Çıkış 34 / 7: “...Hiçbir suçu cezasız bırakmam. Babaların işlediği suçun hesabını oğullarından, torunlarından, üçüncü, dördüncü nesilden sorarım.”

Tesniye 24 / 16: “ Oğullar için babalar öldürülmeyecekler ve babalar için oğullar öldürülmeyecektir. Herkes kendi suçu için öldürülecektir.”

1. alıntıda işlenmiş bir suçun hesabı; işleyenin babasından çocuklarından ve gelecek nesilden sorulur diye yazılmasına karşın, 2. alıntı daysa yalnızca suçu işleyen günahtan sorumlu olmaktadır.

3) Yaratılış 32/30: “Yakub o yerin adını Peniel koydu; çünkü: Tanrı'yı yüzyüze gördüm ve canım sağ kaldı, dedi.”

Çıkış 33 / 20: “ (RAB) dedi: Yüzümü göremezsin; çünkü insan Beni görüp de yaşayamaz.”

Her 2 anlatım birbiriyle çelişmektedir.

4) Yaratılış 1 / 11, 27: “Tanrı dedi: Yer, ot, tohum veren sebze ve yer üstünde tohumu kendisinde olup cinslerine göre meyva veren ağaçlar hasıl etsin ve böyle oldu...Ve Tanrı insanı kendi suretinde erkek ve dişi olarak yarattı. ”

Yaratılış 2 / 5, 8: “Henüz yerde bir kır fidanı yoktu, bir kır otu daha bitmemişti. Çünkü RAB yerin üzerine yağmur yağdırmamıştı. Toprağı işlemek için adam yoktu...RAB Tanrı yerin toprağından adamı yaptı ve onun burnuna hayat nefesi üfledi, adam yaşayan canlı oldu.”

1. alıntıda bitkilerin insandan önce yaratıldığı bildirilmekte, 2. deyse insanın bitkilerden önce yaratıldığını yazmaktadır.

5) Çıkış 31/17: “...RAB gökleri ve yeri altı günde yarattı ve yedinci gün de rahat etti ve dinlendi.”

Yüce Tanrı için rahat etti ve dinlendi kavramları yoktur. O her şeyden arınmış ve her şeyin üstündedir.

6) Çıkış 32 / 11, 14: “ Musa Tanrı RAB'be yalvarıp dedi:...Ya RAB, niçin kendi halkına karşı öfken alevlensin? Öfkelenme vazgeç halkına yapacağın kötülükten... Böylece RAB halkına yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti. ”

Yüce Tanrı adalet sahibi olanların en adilidir, her şeyi yaratandır. Yaptıklarından hiç kimseye karşı sorumlu değildir ve hiçbir kimse O'nu yönlendiremez.

7) Yaratılış 15/2: “ Ve İbrahim dedi: Ya RAB Yehova bana ne vereceksin...”

Çıkış 6/2: “Ve Tanrı Musa'ya söyleyip dedi: Ben, RAB'bim ve İbrahim'e İshak'a ve Yakub'a kadir olan Tanrı olarak göründüm. Fakat onlara Yehova ismimle malum olmadım. ”

1. alıntıda Hz. İbrahim RAB'be Yehova ismiyle hitap etmiş, 2. alıntı daysa RAB Hz.Musa'ya, Hz. İbrahim'e Yehova ismiyle malum olmadığını söylemiştir.

8) Sayılar 20 / 27, 28: “ Musa RAB'bin emrettiği gibi yaptı, halkının gözü önünde Hor Dağı'na çıktılar... Harun orada, dağın tepesinde öldü...”

Tesniye 10 / 6: “ İsrailoğulları Beerot Bene-yoakan'dan Mesera'ya göç ettiler. Harun orada öldü ve orada gömüldü...”

1. alıntıda Hz.Harun'un Hor Dağı tepesinde öldüğü yazılırken, ikincisindeyse Mosera'da öldüğü açıklanmaktadır.

9) Hoşea 12 / 2, 3: “ RAB'bin Yahudayla de davası var ve Yakub'u kendi yollarına göre cezalandıracak, ona işlerine göre ödeyecek. Rahimde kardeşini topuğundan tuttu. Erkeklik çağında Tanrı'yla güreşti ve melekle güreşip yendi...”

Yaratılmış bir insan; Tanrı'yla, melek ile güreşir mi?

10) II Samuel 24 / 1: “İsrail'e karşı RAB'bin öfkesi yine alevlendi. Git, İsrail'i ve Yahuda'yı say, diye Davud'u onlara karşı kışkırttı. ”

1.Tarihler 21 / 1: “Şeytan İsrail'e karşı kalktı ve İsrail'i saymak için Davud'u kışkırttı. ”

Toplumun sayılmasını Tanrı mı, yoksa şeytan mı yaptı?

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Maria, 05.07.2013, 11:16 (UTC):
You get a lot of respect from me for writing these helpful artielcs.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
 
📊 13 Ağustos 2008 itibariyle, toplam: 2041834 ziyaretçi (4063064 klik) tarafından görüntülenmiştir.

4 kutsal kitap

 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol