Sure Öğrenme ve Ezberleme Teknikleri
 

Sure Öğrenme ve Ezberleme Teknikleri

 1. Rabb’imizi sevdiğimiz için onun sözlerini de sevmeliyiz. Onun sözlerini severek ezberlemeli, sevgiyle öğrenmeliyiz.

 2. Hangi sureyi ezberleyeceksek o sureyi ezberleyip öğrenmenin gerekliliğine ve bu görevi başaracağımıza olan inancımız tam olmalıdır. Bir sureyi ezberlemeden önce o sure hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Böylece o sure üzerinde gerekli dikkat ve ilgiyi sağlamış oluruz. Örneğin Fil sûresinde Allah, Kâbe’yi yıkmaya gelen, fillerle donatılmış çok büyük bir orduyu kuşların attığı küçücük taşlarla yok etmiştir. Allah’ın gücü sonsuzdur. Bu sureyi öğrenmek, bize bütün bu gerçekleri anımsatmış olacaktır.

 3. Mümkün olduğu kadar zihnimizin saf ve duru olduğu anlarda ezber yapmaya çalışmalıyız.

 4. Sureyi ezberleme aşamasında, hatalı ezberlemenin önüne geçmek için öğretmenimizin sureyi okuyuşunu dikkatle takip etmeliyiz. Ayrıca sureyi, telaffuzu düzgün hafızlardan dinlememiz de faydalı olacaktır. Sureyi daha sonra arkadaşlarımızla birkaç kez karşılıklı olarak okur, yanlışlarımızı düzeltebiliriz.

 5. Ezber yapmaya başlamadan önce ilgili sayfa ya da sureyi mahreç, telaffuz ve tecvidine dikkat ederek birçok kez yüzünden okumalıyız.

 6. Bu teknikler, sure öğretimde tek başına yeterli değildir. Dolayısıyla, surenin metni ve anlamına yönelik
  slayt, resim, CD gibi görsel ve işitsel öğretim materyallerinden yararlanabiliriz.

 7. Surelerin Türkçe anlamını okumak da faydalı olacaktır. Böylece Arapça olarak ezberlenen surelerde ne denildiğini bilecek, ezbere olan ilgi ve isteğimiz artacaktır. O surenin hedefini/temel işlevini bildiğimiz için de onu ezberlemeye kendiliğimizden ihtiyaç hissetmiş olacağız.

 1. Ezberlediğimiz sureleri çabuk unutmamak için sık sık tekrar yapmalıyız. Ezberlediğimiz sureyi namazlarımızda, dua sırasında ya da dinî törenlerde; kısacası yaşamın farklı alanlarında kullanmalıyız. Bu, yaptığımız ezberi canlı tutmamızı sağlayacaktır.

 2. Ezberleyeceğimiz surelerin pratik değerleri ve yararları üzerinde durmalıyız. Örneğin namazlarımızın ardından, 7 gece yatağımıza yattığımızda ya da herhangi bir rahatsızlık hissettiğimizde Felâk ve Nâs surelerini okumamız tavsiye edilmiştir. Bu sureleri ezberlemekle Allah’a sığınışımızı canlı bir şekilde ifade etme, rahatlama ve kötülüklere karşı Rabb’imize yönelme imkânı elde edeceğimizi biliriz.

 3. Sureler öğrenirken, onunla bize kazandırılmak istenenleri davranışa dönüştürmemiz çok önemlidir. Öğrenmenin kalıcı olması ancak öğrenileni yaşama geçirmekle sağlanır. Yaptığımız ezberin kalıcı olabilmesi için de onun anlamı üzerinde konuşmalı, konuyla ilgili akla gelebilecek sorulara cevap bulmaya çalışmalıyız.

 4. İsteksiz olarak ya da bir tür zorlamayla ezber yapmamalı, bunun için istekli olduğumuz zamanları seçmeliyiz.

 5. Sure ve duaların kalıcı olması için gerekli olan bir başka husus da bunların diğer derslerde yer alan ilgili konularla beraber sürekli hatırlanmasıdır. Örneğin sınıfta dua konusunu işlerken Fâtiha sûresini, Allah’ın Peygamberimize verdiği üstün özellikleri konuşurken Kevser sûresini aklımıza getirebiliriz. Bu sayede konuları Kurân-ı Kerîm ışığında da işlemiş olacak, onlardaki mesajı daha iyi anlamış olacağız. Ayrıca daha önce ezberlediğimiz sureleri de unutmamış olacağız.

 6. Ezber yaparken zorluk çekiyorsak, farklı zamanlarda ezberlemeyi denemeliyiz. Bu konuda, öğretmenimizden, daha önceden ezber yapmış arkadaşlarımızdan ya da ailemizden de yardım alabiliriz.

 7. Ezber yapmaya başladığımız anlarda başlangıçta zor ya da oldukça yavaş ezberleyebiliriz. Bu durumda kendimize olan inancımızı asla kaybetmemeli, moralimizi yüksek tutmalıyız. İlerleyen zamanlarda ezber kabiliyetimizin ve ezberleme hızımızın artacağını bilmeliyiz.

 8. Surede yer alan kelime ve kelime grupları üzerinde yapacağımız kimi çalışmalar, ezber yapmamızı kolaylaştıracaktır. Surenin anlamını kavramaya çalışmalı, tek tek bilinmeyen kelimeler üzerinde durarak, gerektiğinde öğretmenimizden yardım almalıyız. Böylece sureyi hem daha kolay ezberlemiş olacağız hem de surenin mesajını daha iyi öğrenme imkânını elde edeceğiz.

 9. Suredeki anafikri kavramış olmamız da kolay ezberlemeye katkı sağlayacaktır. Her kelimenin anafikirle ilgisini kurarsak, parçadan bütüne doğru hareket edeceğimizden, ezberlemek de o surede yer alan bilgiyi kullanmak da kolaylaşmış olacaktır.

 10. Her işte olduğu gibi, Kurân ezberi yaparken de kendimize güvenin, kararlı olmanın faydalı olacağı açıktır.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
 
📊 13 Ağustos 2008 itibariyle, toplam: 2041835 ziyaretçi (4063104 klik) tarafından görüntülenmiştir.

4 kutsal kitap

 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol