Mevlüt ve Kuran Duası
 

Mevlüt ve Kurân Duası

Amin. Euzu billâhi mineş'şeytânirracim. Bismillâhirrahmânirrahim. Elhamdu lillâhi Rabbi'l-âlemin. Vesselâtü vesselâmu alâ seyyidinâ Muhammedin ve ehli beytini ve eshâbihi ve ezvecihi ve ümmetihi ecmain.

Cenâb-ı Hak ve feyyaz-ı mutlak hazretleri, habibi ekremi hürmetine, okunan ve dinlenen Kurân-ı Mübin'i ve Mevlut-u Şerîf'i dergâh-ı izzetinde inâyeten keremen kabul etye. Hâsıl olan ecr-ü sevâbı, âcizâne, fâkirane evvelâ huzur-u celil-i Cenab-ı Fahri Alem Efendimiz hazretlerine takdim eyledik. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri, vâsıl eyleye. Ehl-i beyt-i Resulillah, evlâd-ı Resulillah, ezvâc-ı Resulillah, eshâb-ı resulillah, şühedâ-yı din, ulemâ-yı müslimin, pirân-ı azizân, derviş"n, âşıkân, sâdıkân ve ahirete intikâl etmiş olan üstadlarımızın, meşayhilerimizin, babalarımızın, analarımızın, ecdat ve ecdâdımızın, zevc ve zevcelerimizin, ahirete giden evlâd ve ahfâdımızın, akrabâ ve taallukâtımızın ve cami-i mü'minin ve mü'minâtın ruh-u şeriflerine hediye eyledik.

Cenâb-ı Hak, bu zâtların ruhlarını şâd, makamlarını cennât-ı âliyât eyleye. Onların ve bizlerin kusurlarımızı aff-ü mağfiret buyura. Şimdilik bu muvakkat âlemde yaşayan biz âciz kullarına Cenâb-ı Hak, sıhhat, selâmet, saâdet ihsân eyleye. Hak Teâlâ Hazretleri, itikadımızı fesaddan, yurdumuzu-yuvalarımızı âfâttan muhafaza buyura. Dinimizi, nâmusumuzu ihlâle teşebbüs edenleri Rabbim mahv-ü perişân eyleye. Cenâb-ı Hak, hastalarımıza şifâlar, dertlilerimize devâlar, borçlularımıza edâlar, kâr ve kesbimize bereketle ihsan buyura. Ömrümüz âhir oldukta (Allah Allah-Lâ ilâhe illallah, Muhammed'ün Hz. Muhammed) kelâm-ı şerifini okuyarak dünyadanâhirete göç eylemekliğimizi nasip eyleye. Cümlemizi cennet ve cemâliyle şâd-u handân eyleye. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdu lillâhi rabbil âlemin.Fatiha nâaselevât.

Kaynak: Havas Dua Hazinesi, s.474.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Raul, 05.07.2013, 15:16 (UTC):
Many many quality ponits there.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
 
📊 13 Ağustos 2008 itibariyle, toplam: 2042143 ziyaretçi (4064145 klik) tarafından görüntülenmiştir.

4 kutsal kitap

 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol