Kutsal Kitaplardan Öğütler
 

Kutsal Kitaplardan Öğütler

Kutsal kitapların hepsi, insanları ve toplumları huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir biçimde yaşamalarını sağlamak için vardır. Bu yüzden içindeki konular temelde hemen hemen aynıdır.

Şimdi kutsal kitaplardaki konuların birbirine çok yakın olduklarını göreceğiz. Yahudi inancına göre Hz. Musa, Mısır'dan kurtardığı kavmini Filistin topraklarına götürürken Allah'tan "10 emir" kendisine verilmiştir. Bu 10 Emir'de şu hükümler göze çarpmaktadır.

"...Anne-babana hürmet edeceksin. Öldürmeyeceksin. Zina yapmayacaksın. Çalmayacaksın. Yalan tanıklıkte bulunmayacaksın. Hiç kimsenin özel yaşamına......sana ait olmayan bir şeye göz dikmeyeceksin."

Bu durumlar, günümüzde de Yahudiliğin temel prensipleri arasındadır.

Hıristiyanların Kutsal Kitabı olan İncil'de de buna benzer durumlar bulunmaktadır. Bakara Sûresi'nde de dile getirilen 10 Emir'e ait kimi hükümler, Kurân'da Müslümanlar içinde geçerli olan hükümlerdir. Bu durum, bize kutsal kitapların bir bütünlük içinde olduğu gerçeğini göstermektedir. Ayrıca tüm bunlar, bize kutsal kitapların insanlığı, iyiye, güzele, doğruya götürmek için gerekli olduğunu bildirmektedir.

Bunun gibi bütün ilahi kitaplarda içki, uyuşturucu kullanımı, kumar ve adam öldürme gibi kötü alışkanlıklar yasaklanmış, insanlara iyi davranmak ve güzel ahlâk sahibi olma amaçlanmıştır. Luka İncili 5. Bölüm'de İsa Mesih'e atfen şu âyet bulunmaktadır: "Allah, ana ve babaya büyük bir yumuşaklık ve güzellikle konuşmayı emretmiştir. Her kim bu kutsal emre aykırı davranırsa yok olur." Markos İncili 2. Bab 24 ve 26. ayette şu ifadeler bulunmaktadır; "Dua edip dilediğiniz her şeyi almış olduğunuza iman edin ve duaya durduğunuz zaman kimseye karşı bir şeyiniz(kininiz) varsa onu bağışlayın. Yaratıcınız da sizin suçlarınızı bağışlasın."

Zebur'da da aynı özelliklere rastlamak mümkündür: "Allah bize sığınacak yer ve kuvvettir. Sıkıntıda hemen hazır bir yardımdır." (Mezmurlar 46 Bölüm Ayet 1-2). Çıkış'ın 21. âyetindeyse "Garibe, yoksula, haksızlık etmeyeceksin. Ve ona zulmetmeyeceksin." 25. âyetinde "Yanında olan bir fakire ödünç para verirsen o paranı artırmadan alacaksın." ifadeleri bulunmaktadır.

İşte kutsal kitabımızdaki öğütlerden bir bölüm: "...İyilik edin. Doğrusu Allah iyilik edenleri sever." (Bakara 195). "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol."(Hud 111), "...Artık o pis putlardan ve yalan sözden kaçının." (Hac 30), "....Allah israf edenleri sevmez..." (Araf 31), "Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlığı fenalığı ve haddi aşmayı yasak eder. Tutasınız diye öğüt verir." (Nahl 90)


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
 
📊 13 Ağustos 2008 itibariyle, toplam: 2037402 ziyaretçi (4045324 klik) tarafından görüntülenmiştir.

4 kutsal kitap

 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol