Kurân'ın Konuları
 

Kurân-ı Kerîm'in Konuları

Kurân-ı Kerîm çok değişik konularda insana yol gösterir. Onu aydınlatır, düşünmesini ister. Kurân'da yer alan bu konular öz itibarıyla inanç, ibadet ve ahlâk olmak üzere 3 ana konuda toplanır.

1. İnanç

İmanın sözlük anlamıdır ve bir şeye tereddütsüz ve kesin olarak içten ve yürekten inanmak demektir. Terim manasıysa Hz. Muhammed'in hadisinde belirttiği gibi “Allah'tan başka tanrı olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve resulü olduğuna, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere (hayır ve şerrin yaratıcısının Allah olduğuna) inanmaktır.” Din imanla başlar. Bütün peygamberler tebliğlerine ilk önce Allah'ın varlığı ve birliğine iman davetiyle başlamışlardır. Hz. Muhammed'in Mekke dönemindeki tebliğinin özünü de tevhit ve inanç esasları oluşturur.

İman 2 kısma ayrılır. İcmali iman; Tafsili iman.

 1. İcmali iman: Topluca imandır. Yani kelime-i şahâdet, ya da kelime-i tevhit getirerek iman etmektir. Bu durumda insan; Allah'ın Kurân'da inançla ilgili bildirdiği ne varsa hepsine inandığını beyan etmiştir.

 2. Tafsili iman: İmanın şartları olarak bilinen inanç esaslarına ayrı ayrı imandır ki bunlar;

 1. Allah'a,
 2. Allah'ın meleklerine,
 3. Allah'ın kitaplarına,
 4. Allah'ın peygamberlerine,
 5. Ahiret gününe,
 6. kadere,
 7. öldükten sonra dirilmeye ve
 8. hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna...

imandır. Bu şartlar Amentü'de toplanmıştır. Kurân-ı Kerîm insanları inanç yönü itibariyle üçe ayırır: mümin, münafık, kâfir.

 1. Mümin: Allah'ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna kalben inanıp bunu diliyle de beyan eden kimsedir.

 2. Münafık: Allah'a ve Hz. Muhammed 'e kalben inanmayıp, dil ile inandığını söyleyen kimsedir.

 3. Kâfir: Allah'a ve Hz. Muhammed'e inanmayan ve inanmadığını da diliyle beyan edendir.

2. İbadet

İbadet, değişik şekilleri ve belirli şartları olan, insanın Rabbiyle bağlantısını sağlayan davranışlardır. Kurân'da iman'dan hemen sonra ibadetler gelir. Bazen bir ayette ikisi bir arada zikredilir. “Onlar gabya inanır, namaz kılarlar…” (Bakara sûresi, 3). İbadet denince her Müslüman'ın aklına ilk gelecek olanlar şüphesiz namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, hacca gitmek olacaktır. Kurân'da bu ibadetlerden sık sık bahsedilmiş ve bunları yerine getirenler övülmüştür.
İman kaç kısma ayrılır?

İbadeti olmayan bir iman eksiktir, zayıftır. Müslüman olmak için gelen, ancak kendilerinin namazdan muaf tutulmalarını isteyen Taif heyetine Hz. Muhammed'in “Rükû' olmayan dinde hayır yoktur” buyurması ibadetin önemini işaret etmektedir. İbadetler, imanın taze kalmasını, güçlü olmasını sağlar. Bizler de ibadet ederek hem Allah'la olan bağımızı, hem de imanımızı güçlendirebiliriz.

3. Ahlak

Sözlükte; seciye, tabiat, huy gibi anlamlara gelir. İnsanın iyi ya da kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevî nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle sergilediği davranışlarının tümüne ahlâk denir. Bütün bunları inceleyen ilim dalı da ahlâk olarak isimlendirilir. Şüphesiz ki Kurân-ı Kerîm eksiksiz bir ahlâk sistemini oluşturan teorik ve uygulamaya dayalı kurallar getirmiştir. Doğru sözlülük, yumuşak huyluluk, insanlara yardımcı olma vb. Gibi prensipler.

Kurânda bildirilen ahlâkî kuralları dinin dışında sadece ahlâk ilmiyle ilgili prensipler olarak algılayamayız. Çünkü “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” diye buyuran Hz. Muhammed, aslında Kurân'ın hükümlerinin insanın ahlâkını güzelleştirmeye yönelik olduğunu söylemektedir. Hz. Ayşe: Peygamberimizin ahlâkını soran birisine “ Bilmiyor musun, O'nun ahlâkı Kurân'dı.” demiştir.

Allah da peygamberimize “ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin” (Kalem 4) buyurarak Kurân-ı Kerîm'in emir ve yasaklarına, öğütlerine uymanın bir ahlâklılık olduğunu beyan etmiştir.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
 
📊 13 Ağustos 2008 itibariyle, toplam: 2041841 ziyaretçi (4063166 klik) tarafından görüntülenmiştir.

4 kutsal kitap

 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol