Kurân'ın Diğer İsimleri
 
kuranın isimleri, names of quran

Kurân'ın Diğer İsimleri

Kurân’ın en bilinen ismi Kurân-ı Kerîm’dir. Fakat Allah, kutsal kitabımızı “Kurân” dışında birçok isim ya da özellikle de nitelemiştir. Her adlandırma ya da niteleme, Kurân’ın ayrı bir işlevini ya da birtakım özelliklerini belirtmeye yöneliktir. Allah’ın Kurân’ı nitelediği kimi isim ve sıfatlarla bunların Kurân’da geçtiği yerlere şu örnekleri verebiliriz:

 1. el-Kitâb: Kurân kendisine belirli ve bilinen kitap anlamında el-Kitab ismini verir.

 2. el-Hüdâ: Yol göstermek, doğruya iletmek anlamındaki bu kelime, Kurân-ı Kerîm’in kendisi için en çok kullandığı isimlerden biridir. Kurân, Bakara sûresinin başında her 2 ismiyle de anılmıştır: “Elif Lâm Mîm. Kendisinde şüphe olmayan bu kitap, muttakiler için bir hidayettir.”

 3. el-Furkân: Bu kelime ayırmak anlamında bir mastardır. Kurân, hak ile Batılı, helâl ile haramı tam anlamıyla ayırmıştır. Kurân’ın bu isimle anıldığı ayetlerden biri şöyledir: “Âlemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkân’ı indiren ne yücedir.”

 4. ez-Zikr: Anmak ve hatırlamak anlamına gelen bu kelime, Allah’ı anımsattığı için Kurân’ın ismi olmuştur. Anmak; kalple, dille ve davranışla olur. Kurân’ın bu isimle tanımlandığı ayetlerden biri şöyledir: “Hiç şüphesiz Zikr’i biz indirdik biz; onun koruyucuları da gerçekten biziz.”

 5. et-Tenzîl: Allah katından indirildiği için bu isim verilmiştir. Kurân’ın bu yönünün vurgulandığı ayetlerden biri şöyledir: “Gerçekten o, âlemlerin Rabbinin indirmesidir.”

 6. el-Mev’ıza: Öğüt anlamına gelir. Kurân, insanlık için en büyük öğüttür.

 7. Şifâ: Kurân, gönüllerin şifasıdır. Toplumun manevi açıdan huzura ermesini sağlayacak gerçekler içerir.

 8. Rahmet: Kurân, Allah’ın insanlığa olan merhametinin bir eseridir. Herkese şefkatle davranmayı öğütler. Şu ayette Kurân’ın, hidayet kaynağı oluşunun yanısıra, öğüt, şifa ve rahmet oluşuna da vurgu yapılmıştır: “Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana bir şifa ve mü’minler için bir hidayet ve rahmet geldi.”

 9. en-Nûr: Kurân bir aydınlıktır, insanların yolunu aydınlatır.

 10. el-Mübîn: O apaçık bir kitaptır. “Gerçekten size Allah’tan bir nûr, apaçık bir kitap geldi.” âyeti Kurân’ın bu 2 özelliğini ortaya koymaktadır.

 11. el-Mübârek: Bereketli, kutsal, bereket kaynağı demektir. Kurân’ın bu isimle anıldığı ayetlerden biri şöyledir: “İşte bu da bizim indirdiğimiz bir Kitap. Mübarek ve kendinden önceki kitapları tasdik edicidir.”

 12. el-Büşrâ: Müjde anlamına gelen bu kelime de Kurân’ı en iyi anlatan isimlerden biridir. “Gerçekten onu, Allah’ın izniyle kendinden öncekileri doğrulayıcı ve müminler için hidayet ve müjde verici olarak senin kalbine indiren odur.” âyetinde Kurân’ın bu yönüne işaret edilmiştir.

 13. el-Azîz: O, kıymetli ve yüce bir kitaptır. Şu ayette Kurân’ın değeri el-Azîz ismiyle ifade edilmiştir: “Kitap kendilerine gelince, onlar, onu inkâr etmişlerdir; oysa o, değerli bir Kitap’tır.”

 14. el-Mecîd: Kurân, şerefl i ve üstün bir kitaptır. Kurân’ın bu isimle anıldığı ayetlerden biri şöyledir: “Hayır; o, şerefl i-üstün olan bir Kurân’dır.”


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
 
📊 13 Ağustos 2008 itibariyle, toplam: 2041847 ziyaretçi (4063200 klik) tarafından görüntülenmiştir.

4 kutsal kitap

 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol