Fatiha Suresi 1. Ayet FKT
 

Fatiha Sûresi, Fizilal'il Kurân Tefsiri, 1. Ayet

1- Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Besmelenin, her surenin bağımsız bir âyeti mi, yoksa bütün surelere başlarken okunan tek bir Kurân âyeti mi olduğu konusu tartışmalı bir mesele olmakla birlikte, geçerli görüşe göre o, "Fatiha sûresinin ayetlerinden biridir ve bu surenin sayısı besmeleyle yediye tamamlanmaktadır." Gerçekten de bir yoruma göre yüce Allah: "Andolsun, biz sana ikişer ikişer tekrarlanan yediyi ve bu büyük Kurân'ı verdik."·(Hicr Sûresi, 87) buyruğuyla Fatiha sûresini kasdetmiştir. Çünkü bu yedi ayetlik sure yüce Allah'a övgü ifade etmekte ve namazların her rekâtında tekrarlanmaktadır.

Okumaya ve herhangi bir işe yüce Allah'ın adıyla başlamak ise, Allah tarafından Hz. Muhammed'e vahyedilmiş bir edep ve saygı kuralıdır. Bu kural ilk inen âyet olduğu ittifakla kabul edilen "Rabbinin adıyla oku" (Alâk Sûresi, 1) âyetinde ifade edilmektedir. Yine bu, Allah'ın "Her şeyin başı, sonu, zahiri ve batını" olduğunu vurgulayan İslâmî düşüncenin temel ilkesiyle uyum içindedir. Buna göre O, her varlığın varoluşunu kendisine borçlu olduğu, her başlananın başlangıcının kendisinden kaynaklandığı tek gerçek varlıktır. O halde her başlangıç, her hareket ve her yöneliş O'nun adıyla olur.

tiha Sûresi, Fizilal'il Kurân Tefsiri, 1.Ayet1- Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Besmelenin, her surenin bağımsız bir âyeti mi, yoksa bütün surelere başlarken okunan tek bir Kurân âyeti mi olduğu konusu tartışmalı bir mesele olmakla birlikte, geçerli görüşe göre o, "Fatiha sûresinin ayetlerinden biridir ve bu surenin sayısı besmeleyle yediye tamamlanmaktadır." Gerçekten de bir yoruma göre yüce Allah: "Andolsun, biz sana ikişer ikişer tekrarlanan yediyi ve bu büyük Kurân'ı verdik."·(Hicr Sûresi, 87) buyruğuyla Fatiha sûresini kasdetmiştir. Çünkü bu yedi ayetlik sure yüce Allah'a övgü ifade etmekte ve namazların her rekâtında tekrarlanmaktadır.

Okumaya ve herhangi bir işe yüce Allah'ın adıyla başlamak ise, Allah tarafından Hz. Muhammed'e vahyedilmiş bir edep ve saygı kuralıdır. Bu kural ilk inen âyet olduğu ittifakla kabul edilen "Rabbinin adıyla oku" (Alâk Sûresi, 1) âyetinde ifade edilmektedir. Yine bu, Allah'ın "Her şeyin başı, sonu, zahiri ve batını" olduğunu vurgulayan İslâmî düşüncenin temel ilkesiyle uyum içindedir. Buna göre O, her varlığın varoluşunu kendisine borçlu olduğu, her başlananın başlangıcının kendisinden kaynaklandığı tek gerçek varlıktır. O halde her başlangıç, her hareket ve her yöneliş O'nun adıyla olur.

Yüce Allah'ın, başlangıçta "Rahman" ve "Rahim" sıfatlarıyla nitelenmesi, rahmetin bütün anlamlarını ve tüm değişik hallerini kapsar. Bu 2 sıfatı aynı anda kendisinde bulundurmak sadece Allah'a özgüdür; tıpkı "Rahman" sıfatıyla nitelenmenin sadece O'na özgü olması gibi.

Buna göre herhangi bir kulun "Rahim" sıfatıyla nitelenmesi caizdir. Fakat "Rahman" sıfatını herhangi bir kula yakıştırmak iman ilkeleriyle bağdaşmaz. Yüce Allah'ın bu 2 sıfatın her ikisiyle birlikte nitelenmesiyse gayet normaldir.

Bu 2 sıfattan hangisinin, taşıdığı merhamet bakımından diğerinden daha geniş kapsamlı olduğu tartışmalı bir konudur. Fakat biz burada bu tartışmanın ayrıntılarına girmeyecek, yalnızca, bu 2 sıfatın bir arada merhametin bütün anlamlarını, bütün hallerini ve bütün alanlarını kapsadığını belirtmekle yetineceğiz.

Her işe Allah'ın adıyla başlamak ve bu başlamanın yansıttığı Tevhid (Allah'ın birliği inancı) ile edep kuralı nasıl İslâm düşünce sisteminin ilk temel ilkesini oluşturuyorsa, "Rahman" ve "Rahim" sıfatlarının da merhametin bütün anlamlarını, bütün hallerini ve bütün alanlarını kapsaması, bu düşünce sisteminin 2. temel ilkesini oluşturur ve Allah ile kulları arasındaki ilişkinin gerçek mahiyetini belirler.

Besmelenin ardından, hamd ederek, tüm âlemlerin Rabbi olduğuna inandığımız Allah'a yönelmeye sıra geliyor.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Juan, 06.07.2013, 01:07 (UTC):
The forum is a birgehtr place thanks to your posts. Thanks!Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
 
📊 13 Ağustos 2008 itibariyle, toplam: 2041848 ziyaretçi (4063218 klik) tarafından görüntülenmiştir.

4 kutsal kitap

 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol