Besmele'nin Fazileti
 
Besmele, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim

Besmele'nin Fazileti

İlk yazılan, Besmeledir. Âdem Aleyhisselam'a ilk gelen, Besmele'dir. Müminler, Besmele yardımıyla, Sırattan geçer. Cennet davetiyesinin imzası Besmeledir. Hz. Muhammed, (Hoca çocuğa, Besmele okur, çocuk da söyleyince, Allah (cc), çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının Cehenneme girmemesi için senet yazdırır) buyurdu.

Euzü okumak, (Euzü billâhi mineş-şeytânirracîm); besmele okumak ise, (Bismillâhirrahmânirrahîm) demektir.

Hâdis-i şerifte, (Kurân-ı kerime saygı göstermek, Euzü okuyarak başlamakla olur ve Kurân-ı kerimin anahtarı, Besmeledir) buyruldu. Sure okurken, Euzü Besmele okunur. Âyet-i kerime okurken, âlimlerin çoğuna göre, yalnız Euzü okunur. Sure ya da âyet okumaya başlarken Euzü okumak vacip, Fatiha okumaya başlarken Besmele okumak da vaciptir. Diğer surelere başlarken Besmele okumak sünnettir.

Namazda, Sübhaneke okuduktan sonra Euzü Besmele okumak sünnettir. Allah (cc), (Kurân-ı kerim okuyacağın zaman Euzü... söyle) buyuruyor. (Nahl 98 )

Kesin haram olduğu bilinen bir şeyi mesela şarap içerken ya da domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür.

İyi işlere Besmeleyle başlamalıdır! Hâdis-i şeriflerde buyruldu ki:
(Besmeleyle başlanmayan her önemli iş noksan kalır.) [Beyheki]

(Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkan yok” der, dönüp gider.) [Tibyan]

(Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allah (cc) Cehennemden çıkarır.) [Tergibussalat]

(Besmeleyle yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allah (cc) da razı olur.) [Deylemi]

(Besmeleyle işe başlayanın günahları affolur.) [İ. Rafii]

(Yemeye Besmeleyle başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları affolur.) [Taberani]

(Besmeleyle yenen yemek bereketli olur.) [İbni Mace]

(Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.) [Deylemi]

(1000 kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı affolur.) [Tergibussalat]

(Soyunurken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler.) [İ. Ebiddünya]

(Helaya girerken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler.) [T. Salat]

(Besmele yazılı bir kağıdı, yerden kaldıran sıddıklardan yazılır.) [Tergibussalat]

(Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur.) [İbni Sünni]

(Şeytandan korunmak için, yemeye Besmeleyle başla!) [Taberani]

(Su içerken Besmele çek, bitince de, Elhamdülillah de ve 3 nefeste iç!) [İbni Sünni]

(Yemeye başlarken, Allah (cc)'nın adını anın, yani Besmele çekin! Başında Besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman, "Bismillahi alâ evvelihi ve ahirihi" desin!) [Ebû Davud, Tirmizi, Hâkim]

Sual: İşlere başlarken kısaca Bismillah demek yetişir mi?

CEVAP
Yetişir. [“h” harfinin iyice belli olması için] (Bismillahi) de denir. (Bismillah) demek de caizdir.

Besmeleyle başlanılan iş bitince de, (Elhamdülillah) demeli, yani Allah-u Tealâ'ya şükretmelidir!

İbrahim sûresinin, (Şükrederseniz elbette nimetimi artırırım) mealindeki 7.âyet-i kerimesiyle (Az-çok bir nimete kavuşan "Elhamdülillah" derse, Allah (cc), o kimseye bu nimetten daha iyisini verir) ve (Yiyip içtikten sonra "Elhamdülillah" diyenden Allah (cc) razı olur) hadis-i şerifleri, nimete şükredince, hem eldeki nimetin yok olmaktan kurtulacağını, hem de yeni nimetlerin ele geçmesine neden olacağını bildirmektedir. (T.Gafilin)


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
 
📊 13 Ağustos 2008 itibariyle, toplam: 2042434 ziyaretçi (4066069 klik) tarafından görüntülenmiştir.

4 kutsal kitap

 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol