Beş Ayetler ve Sırları
 
islam

5 Ayetler ve Sırları


Bismillahirrahmanirrahiym. E lem tera ilel melei min beni israile min ba'di musa iz kalu li nebiyyin lehümüb'as lena meliken nükatil fi sebilillahi kale hel aseytüm’in kütibe aleykümül kıtalü ella tükatilu kalu ve ma lena ella nükatile fi sebilillahi ve kad uhricna min diyarina ve ebnaina felemma kütibe aleyhimül kıtalü tevellev illa kalilen minhüm vallahü aliymün biz zalimin

Bismillahir rahmanir rahiym. Le kad semiallahü kavlellezîne kalu innellahe fakıyrun ve nahnü ağniya. Se nektübü ma kalu ve katlehümül enbiyae bi ğayri hakkın ve nekulü zuku azabel harıyk

Bismillahirrahmanirrahiym. E lem tera ilellezîne kıyle lehüm küffü eydiyeküm ve ekıymüs salate ve atüz zekate felemma kütibe aleyhimül kıtalü iza ferikun minhüm yahşevnen nase ke haşyetillahi ev eşedde haşyeten ve kalu Rabbena lime ketebte aleynel kıtale lev la ahhartena ila ecelin karibin kul metaud dünya kaliylün vel ahıratü hayrun li menitteka ve la tuzlemune fetila.

Bismillahir rahmanir rahiym. Vetlü aleyhim nebeebney ademe bil hakkı iz karraba kurbanen fe tükubbile min ehadihima ve lem yütekabbel minel ahari kale le aktülenneke kale innema yetekabbelüllahü minel müttekıyn.

Bismillahirrahmanirrahiym. Kul men rabbüs semavati vel erdı kulillah. Kul efettehaztüm min dunihi evliyae la yemlikune li enfüsihim nef'an ve la darran kul hel yestevil a'ma vel besıyru em hel testeviz zulümatü ven nûru em cealü lillahi şürakae haleku ke halkıhi fe teşabehel halku aleyhim. Kulillahü haliku külli şey'in ve hüvel vahıdül kahhar.

Sırları: İmam-ı Buni Hazretleri diyor ki: “Kurân-ı Kerîm'de etkisi büyük öyle 5 âyet vardır ki, okuyanı Allah'ın izniyle korkulan şeylerden emin kılar, bütün elem verici şeylere ve hastalıklara karşı koruyucu bir manevi kalkan görevi görür.”

Selman-ı Farisi'den rivayetle:
Ya Resullah! Hayatım boyunca çok günah işledim. Neredeyse ömrüm dahi sona erecek.Bana bir şey öğret ki, ömrüm uzun olsun, günahlarım mağfiret olsun ve muradım hasıl olsun”
dediğinde
Resulüllah (sav) bu 5 âyeti kerimeyi öğretti ve buyurdular ki: “Bir kimse bu 5 âyeti kerimeleri okursa ve üzerinde taşırsa, ömrü uzun olur, günahı mağfiret olunur ve muradı hasıl olur.”

Bu âyeti yazıp da üzerinde taşıyan kimseler, insanlar arasında hürmet görür ve nazardan korunurlar.

Hz. İbn-i Mesud'dan rivayetle:
Allah Rasulü (sav) ayat-ı hamse'yi hazerde, seferde, gazalarda okurdu.Allahü Teala ona her seferinde yardım etti ve fethi müyesser kıldı.”


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
 
📊 13 Ağustos 2008 itibariyle, toplam: 2041840 ziyaretçi (4063140 klik) tarafından görüntülenmiştir.

4 kutsal kitap

 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol