Çevirgel Duası
 
dua

Çevirgel Duası

Elhamdu lillâhi leke yâ Allahu. "filân"ın gönlünü bana dost kıl. Elhamdu lillâhi yâ Allahü. (yine) "filân"ın gönlünü çevirgel bihakkı Lâilâhe illâllâhü Muhammeden Resulullâhi. Yâ Rab, sen ol Şan'ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın. Yarab, senin izzetin hürmeti için "filân"ın gönlünü ve canını ve yedi kat endâmını ve cevabını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerden gönlünü ayrıgıl, ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm "filân"ın gönlünü bana dost kılıvergil. İlâhî bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikati için ve 90 9 esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebûr ve bihürmeti İncîl ve bihürmeti Furkân-il Azîmi e Kurân-ı Kerîm. Ve bihürmeti suhûfi İdris Aleyhisselâm ve bihürmeti Adem Aleyhisselâm ve bihürmeti İmân'il mü'minîn velmüslimîn ve bihürmeti Cemiil enbiyâ-i vel mürselîn. İlâhi, senin lûrfun için ve senin in'amın için ve snein ihsânın için. İlâhî, nûriyyet szöleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rükûda ve sucûdda evkâti hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için. Ve sübhânekellâhümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti içinve duâ-i Kunut ve duâ-i teşehhüd hürmeti için "filân"ın gönlünü ve canını ve aşkını ve muhabbetinibana çevirgel, sen rast getirgil. Bihürmeti Adem Safiyullâh ve bihürmeti Nuh Neciyyullâh ve bihürmeti İbrahim Halîlullâh. Ve bihürmeti Musa Kelîmullâh ve bihürmeti İsâ Rûhullâh. Ve bihürmeti Yusuf sıddîkullâh ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllâhü Aleyhi Vesellem Habîbullâh. İlâhî, yüz 20 döert bin peygamberler hürmeti için, "filân"ın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.

Muhammed Mustafa ve Habibil Mürtezâ velmüctebâ ve mâbud yâ Mahmûd yâ mennânü yâ Hannânü yâ Deyyânü yâ Hayyü ve kayyûmu ve Cebbâru ilâhî yüz 20 dört bin enbiyâ-i velmürselîn ve evliyâlar hürmeti için "filân"ın gönlünü bana çevirgil. İlâhî, Musa Aleyhiselâm'ın 2 gözü ve yüzü hürmeti için, esrârı Muhammedin gödesi ve savmı ravzâsı ve hilyesi ve berâtı ve mîrâcı ve kıyâmı ve kuûdi ve sucûdi ve gâzîler hakkı için İlâhî mü'minin vel mü'minât velmüslimîne velmüslimât hürmeti için. İlâhî, müşfik gönüller hürmeti için "filân"ın aklını "filân"ın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahbub kılıvergil. Yâ Gânî yâ Muğnî bilhürmeti kitâb-ı mâlum zemekânîdeyse bikarar kılıvergil. İlâhî, senin sırrın için ve sübhân-i devrânî hürmeti için ilâhî zinnûni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tuğranî ve meşâri sellem hürmeti için. İlâhî, Ma'ruf Kerhi ve Cüneyd-i Bağdâdî hürmeti için. İlâhî, Şeyh Şiblî ve İmâm-ı Gazalî hürmeti için, İlâhî, Abdülmutasıl, İlâhî ibni Hallâc Mansûr ve Hacve ebulleys ve Veysel Karânî ve şeyh Muhammedhürmeti için. İlâhî, Hasan Basri ve Hadibi Acemî hürmeti için. İlâhî, imanlı kullar, âbidler ve sâdıklar ve mü'minler hürmeti içinsen bendenin hâcetini revâ eyle bihürmeti innemâ emruhû izâ erâde şey'en en yekûle lehû kûn feyakûn. Fesubhânellezî biyedihi melekût-u külli şey'in ve ileyhi türceûn. İlâhî, yevmeleyenfa malûm velâ benûne illâ men etellahe bikalbin selîmi. Bi hürmeti hâzihil, âyet-i kerîm. "Filân"ın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayrıgıl. İlâhî, cümle halâik arasında ve has ve âym arasında sözüm makbûl ve âlem halkını bana müsahhar eyleyüp ve beni şirîn ve halîm, kuvvetli ve hürmetli ve cem'i mü'minler arasında hüp eyle. Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvânullâhi teâlâ aleyhim ecmaîn. İlâhî, bihürmeti Hızır, İlyâs, Hamza ve Abbas yâ müsebbibel esbâb yâ müfetti hal ebvâb, yâ kâdıyelhâcâri yâ mukilei'aserâti yâ mukallibelkulûbi vel ebsâr, "filân"ın gönlünü bana dost gılıvergil. Ta ilâhel'evvelîne vel âhirîne,İyyake na'budu ve iyyâke nesteîn. Ve bihürmeti Subbûhun KuddûsunRabbunâ ve Rabbül melâiketi verrûfü. Ve bihürmeti Cebrâîle ve Mikâîle ve İsrâfîle ve Azrâîle aleyhimüsselâmü ve bihürmeti mekketâ ve Medinetemellâhü iealâ ve bihürmeti kâf hâ yâ ayın sâd ve hâ mim ayın sin kâf ve bihürmeti Yâsîn ve Kurânil Hakîm inneke leminel mürselîn. Alâ sırâtin müstakîm. Ve bihürmeti sümmün bükmün umyun fejüm lâ ya'lemûn. Sümmün bükmün umyun fehüm lâ yubsirûn. Ve bihürmeti femen kâne minkum merîdan evbihî ezen min re'sihi fefidyetün min siyâmin ve sadakatin envûsü kin fe'izâ emintümfemen temettea bil' umreti ilelhacci. Bismillâhirrahmânirrahîm. Rabbiğfirlî ve heblî min ledünke rahmeten inneke entel vehhâb. Birahmetike yâ erhamerrâhimînç Vel'hamdü lillâhi rabbil' âlemîn.

Kaynak: Eski ve Kapaksız Bir Kitap'tan, s.70-71.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
 
📊 13 Ağustos 2008 itibariyle, toplam: 2041835 ziyaretçi (4063110 klik) tarafından görüntülenmiştir.

4 kutsal kitap

 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol