Âmener Resûlu
 
Besmele

Amener Rasulü, amenarrasuli

Amener Rasulu

Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü'minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi'na ve etâ'na, gufraneke rabbena ve ileykel masıyr.

Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs'aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahızna innesiyna ev ahta'na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna ısran kemâ hameltehu alellezîyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va'fuanna, vağfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn.

Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

Rasûl, rabbinden kendisine inzâl olana iman etti. Hepsi de (mü'minlerin), iman ettiler Allâh ile, Allâh'a; meleklerine; kitaplarına; resûllerine. Rasûllerim arasında fark görmediler; işittik ve itâat ettik, mağfiretini isteriz rabbimiz, dönüşümüz sanadır dediler.

Allâh, kimseye teklif etmez kapasitesi dışındakini. Yaptığınızın kazancı da sizedir, kaybı da!.. Rabbimiz, unutursak ya da hataya düşersek bizi bundan mesûl tutma. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklemiş olduğun ağır yükleri bize yükleme. Rabbimiz güç yetiremeyeceğimiz görevlerle görevlendirme. Bizleri affeyle, bağışla, merhamet buyur. Bizim mevlâmızsın, gerçeği örtenlere karşı bize zafer ihsan et!..

Bilgi

Hz. Ali ve Hz. Ömer'den gelen bir rivayette şöyle buyrulmuştur: Akıllı bir insanın bu ayetleri okumadan uyuması asla mümkün olmaz. Müslim ve Tırmızî isimli hadîs kitablarında bulunmaktadır ki; Hz. Muhammed, şöyle buyurmuştur: Allah (cc), sûre-i Bakara'yı 2 âyetle sona erdirdi ki, bunları Arş'ın altındaki hazinesinden ihsan buyurdu. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza öğretiniz. Hem Kurân'dır, hem namazda okunur, hem de duadır. Bu âyet okunduktan sonra "âmin" kelimesinin ilâve edilmesi hakkında da kimi hadîs-i şerîfler bulunmaktadır.

Diğer taraftan bir başka hadîs-i şerîfte de bu âyetlerle ilgili olarak şöyle buyurulmaktadır: Her kim sûre-i Bakara'nın son 2 ayetini okursa, bu ona, gecenin âfetlerinden şeytanların şerlerinden korunmak için yeterli olur!..

Hiç değilse günde bir defa bu âyetleri okumak mutlaka ki, bize çok faydalı olacaktır.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
 
📊 13 Ağustos 2008 itibariyle, toplam: 2042439 ziyaretçi (4066148 klik) tarafından görüntülenmiştir.

4 kutsal kitap

 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol