Türkçe Tevrat
 
Türkçe Tevrat

Türkçe Tevrat

Yaratılış

Diğer Bölümler

Okumak istediğiniz bölümü seçin:

Ya da Tevrat'ta bir kelime arayın:

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: gökhan, 28.04.2016, 14:53 (UTC):
Mehmet özkan, neden islama iftira atiyorsun, kuran lut kavminden bolca bahseder oğlancilik yalanları lanetliyor ve zatende en sonunda helal ediyor,sen kalkniș imam-hatip lileri kuranda uyarı yokda ondan tecavüz ediyor diye makul birşey miș gibi algı yapiyorsun, bizim dinimize iftira etme,kusursuz mucizeler dolu bir kitabımız var (kuran) fakat müslümanlar insandır zayıftır nefsleri var hatalar yapar ama islama bok atma,bizde Senin kitabın tevrata atmayız zaten, dinimiz öğle emrediyor çünkü...

Yorumu gönderen: MEHMET öZKAN, 09.04.2016, 16:36 (UTC):
Ensar Vakfında yaşanan tecavüz olayları sonrası yapılan tartışmalar ışığında İslamda Zina ve Tecavüz konusunda ki anlayış ile Türklerin İslamdan önce zina ve tecavüz konusundaki durumlarını biraz açacağım. Kur’anda insanlar arasındaki zina pis bir iş olarak nitelendirilmiş.(isra Suresi 32. ayet) Açık bir şekilde yasak getirilmemiştir. Haram tabirine yer verilmemiştir. Ayrıca zinayı ispat içinde 4 şahidin olması öngörülmüştür. Kadını zina ile suçladığın zaman 4 kişinin olaya şahitlik etmesi gerekmektedir (Nisa suresi. 15. ayet) Çocuklara tecavüz ise hükme bağlanmamıştır. Bu hususta ayet yoktur. Her hande bundandır ki imam hatip okulu öğretmeni erken çocuklara tecavüz etmiştir.
Peki Türklerin kafir oldukları dönemde (islamdan önce) zina ve tecavüz anlayışı nedir. Bunu sizlere Arap Seyyah İbn Fazlan Seyahatnamesinden aktaracağım. Hicri 950 li yıllar . Eserin Aslı Rusya dadır. Bedir Yayınları l975 Yılı tercümesinden. Sayfa 31 Oguz Türklerinde ki durum.. Aynen aktarıyorum…. ( Zina diye bir şey bilmezler Böyle Bir suç işleyen birini ortaya çıkarırlarsa onu iki parçaya bölerler. Şöyle ki Bu kimseyi iki agacın dallarını yere yaklaştırarak bağlarlar sonra bu dalları bırakılar Dalların eski duruma gelmesi neticesi o kimse iki parçaya bölünür. Peki erkek çocuğa tecavüz de ne oluyor ona bakalım. (sayfa 34 Oğlancılık onlar arasında büyük bir suçtur. Bir defasında Türk hükümdarı Kuzerkinin oymagına Harzemli biri gelmiş. Koyun satmak maksadıyla . Daha önce misafir ettiği bir türkün evinde bir müddet misafir kalmıştı. Bu Türkün henüz yüzünde tüy bitmemiş bir oğlu vardı Harzemli durmadam oğlanı kandırmaya ve isteğini ram etmeye çalışıyordu . Nihayet çocuk onun isteğini kabul etti. Türk de gelip onları suç üstü yakaladı hemen meseleyi Kuzekine götürdü. Kuzerkin. Ona Türkleri Topla dedi. O da topla dı Türkler toplanınca çocuğun babası olan Türke Doğru karar vermemi mi yoksa yanlış karar vermemi mi istersin diye sordu . Türk, Doğru karar vermeni isterim dedi. Kuzerkin öyle ise oğlunu getir dedi. Türk de getirdi. Kuzerkin Her ikisinin de öldürülmesi gerekir dedi. Türk buna razı olmadı. Bunun üzerine Kuzerkin Tacir Fidye vererek canının kurtarır diye hükmetti.

İslamdan önce Türklerdeki ahlak anlayışına bir bakın….. bir de bir defa olmayla bir şey olmaz diyen anlayışı bakın Türkler İslam Dünyasında iki şeyi almışlardır. Biri İçki içmeyi ( Kımız içiyorlar içki yok ) Bir de zina ve tecavüzü.

Yorumu gönderen: Ibrahim, 29.03.2016, 00:14 (UTC):
Mehmet ozkan çogu tezlerinde kanıtlarında çok mantıklı

Yorumu gönderen: Mehmet Özkan, 11.03.2016, 23:06 (UTC):
Sn Saim Yazdıklarımın tamamı Geçmişte ve TV de irşada bulunan Din alimlerimizin ve İmamlarımızı referans aldığı kitaplardaki bilgiledir. Yazdıklarımda Allahı Peygamberimizi inkar varmı ki iftira atıyor çarpıtıyorsun . Bunlara inanmak istemiyorsan hepsini inkar edersin Allah katından gelmemiştir. Ben Bu kitaplarda ki bilgilerin hiçbirine inanmadığım için dikkat çekmek için yazıyorum alay diye bir husus söz konusu değil. Bir kısım din adamımızın Geçimleri ve servetleri dini pazarlama olduğu için bu kitaplardan vazgeçemezler Sizinde sakalınız sarığınız ve cübbeniz var mı merak ettim.
Geşmişte bu günden pek farklı değil size örnek vereyim yıl 1670 Evliya Çelebi Seyahatnamesi. Cilt 9 Sayfa 152-53 Osmanlının şaşaalı döneminde Hac daki durum… Kayıtbay Mısır Sultanı iken hemşiresi Kabeye geldiği vakit Mekke şerifi üçbin altın almadan ziyaret ve tavaf yaptırmamış hacılardan da 100 er altın almış…( Rüşvet kabenin içine kadar girmiş) Etraftan binlerce Araplar koyunlarını getiririler her biri şerife bir hediye getirir. Bütün şerifler Arafatta zevk ve şevk ederler.Şerifler zevk ehli kimselerdir. … Şimdi Hac için gelenlere bakalım… sayfa 158 .. ..Yemen Hacıları Yelemlede ihrama girerler ama yukarıda yazdığımız kırmızı adamlar avratlarını ihrama komazdan evvel yollarda deli çıplaktan gezeler. Uryan gezerler ( Çırılçıprak) Ve bunun gibi Arafatta nice kere yüz bin hayvan gibi adamlar gelip alış veriş yaparlar.
Şu rezilliğe ve buna göz yumulmasına bak bunada mı alay diyeceksin. Adam bizzat gördüğünü yazmış Al Sana Osmanlının Din Anlayışı…. İstanbulda halife ne ile meşgul onuda yazayım. 2. cilt sayfa 657… … Ketefaç paşa kolundan yıldız kadar temiz iki kız almıştı ki Şam civarında ki huriye benzer kızlar arasında bile bulunmaz Seydi Ahmed Paşa ( Sadrazam ve Ordu Komutanı) bunları Ketefaç paşadan biner kuruşa satın alıp öteki yirmi kızla birlikte Sultan İbrahim Hana gönderdi. ( Sadrazam muhabbet tellallığına soyunmuş. ) Anlı şanlı Osmanlının şu haline bakın. Padişaha kadın ayarlıyorlar. Bu Hangi dinin anlayışı…. Hangi insanlığın anlayışı … Bunları okuyup eleştiremeceksin görmezden
Geleceksin. Sonra sakal bırakıp fes giyerek müslümanım hocayım alimim diye boy göstereceksin.

Yorumu gönderen: saim, 10.03.2016, 23:29 (UTC):
Mehmet ozkan Kim Allah'a ve Peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu, devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır." (Nisa 14. Âyet) dinle dalga geçme adam ol

Yorumu gönderen: Mehmet Özkan , 05.02.2016, 15:19 (UTC):
Sn Sefa .Anlatılanlar Müslüman alimler tarafından yazılan kitaplardan Bunları Okuyupda inancın zayıflıyorsa sen Allah' a değil Yalanlara İman etmişsin
İçki ile aşağıda yazılanarın devamına geçelim Şimdi Diyanet 1978 Yayını Sahihi Buhari 7 nci cilt sayfa 245 Hadis no 1071 Olay Şu..
Peygamberimiz Sav. Hz Ali ye Deve Hediye ediyor deve evinin önünde iken Hz Hamza Bir evde kafa çekiyor. Beraberinde ki semiz develere bak diyince Hz Hamza gidip deveyi kesip cigerinden bir parça alıp içmeye devam ediyor… Hadisin bundan sonrasını aynen yazıyorum….(Sonra Nebi SAV . ‘e geldim. Yanında ibn ,i Harise vardı. Hadiseyi haber verdim. Beraberinde Harise oldu halde çıktı. Ben de beraber gittim. Resullah Hamza nın yanına girdi.ve Hamza ya karşı gayz ve teessür gösterdi… Hz Hamza ne diyor…
Siz babamın köleleri değimlisiniz. Diye izhar ı fahr etti (Yani bağırıyor aşalıyor) Resulallah SAV. Arka arka çekildi nihayet oradakilerin yanından çıktı. Olaya Bakın. İçki içilen bir toplulukta Amcası Peygamberimizi azarlıyor. 256 nci Sayfada yazana bakalım. Cabir Hazretleri diyor ki .Uhud Mücahidleri Uhud gecesi şarap içerek sabahlarılar..Bunların hepsi o gün şehit olarak vefat ettiler… İslam alimlerimiz Uhud daki yenilgi yi okçuların yerlerini terk etmelerine Bağlar Aslı sarhoş sarhoş savaşa girersen yenileceğin aşikar Bunu saklayarak tarih yazarlar ve Sn Kanal 5 in Malum Prof.. Allahın rahmetine kavuşan Devletimizi Kuranları suçlayana kadar cesaretin varsa Bunları da anlat bakalım.


Yorumu gönderen: Mehmet Özkan , 05.02.2016, 15:06 (UTC):
Kanal 5 de Hollanda da dini eğitim almış bulunan ve Prof ünvanlı malum zat üç gün proğramında Osmanlı Sultanlarının içki içme iddiaları aksine agızlarını sürmediklerini yazılanların iftira olduğunu asıl Cumhuriyet Döneminde içki içen Cumhurbaşkanlarından neler çekildiğini belirterek ( kimi kastettiği anlamışsınızdır..) Utanmadan yalanlarını peş peşe sıraladı
Şimdi İslamın ilk dönemlerinde içki hususunu yazacağım. İlki Fütuhul Buldan hadis kitabından (Belazuri Arap Tarihçi Milli Eğt Bakanlığı 1955 Basımı) Sayfa 135
Hz Ömer Hicretin 15 nci yılnıda (… Bahrey ne Cümah uruğundan Kudeme Bin Mazunu tayin ett. Ebu Hürerreyi hadiseleri tetkika ve namaza memur etti. Ömer sonradan Kudame yi memuriyetten affetti . Şarap İçtiğinden dolayı ona şer’i ceza verdi. ) Hz. Ömerin atadağı Vali gittiği yerde şarap içip alem yapıyor. Bunları görmeyen İslam alimleri. ???
Daha sonra Ebu Hüreyreyi aynı yere Valiliğe atıyor. Ne oluyor.??? Bakalım … Ebu Hüreyre anlatıyor. ..( Elimde 12000 dirhem toplandı . Ömerin yanına geldiğimde bana ..Ey Allah ve Müslümanların düşmanı Allahın malını nasıl çaldın dedi… O benden 12000 dirhemi aldı. Ben de sabah namazı kıldığımda Ey Allahım Ömeri yargıla diye dua ettm.. ) Olaya Bakın imana ibadete ait esas aldığımız 5000 hadis rivayet eden Hz Ebu Hüreyre Hırszılık yapıyor itham e diliyor. Kim tarafından Hz Ömer tarafından.. Ebu Hüreyrede ona beddua ediyor… Olaya bak insanın aklı almıyor. Hz Ömer Vali atıyor biri sarhoş diğeri hırsız

Yorumu gönderen: Sefa, 02.02.2016, 13:57 (UTC):
Mehmet özkan .sen tam bir profosyonel fitne sin.

Yorumu gönderen: Mehmer Özkan, 04.01.2016, 22:15 (UTC):
Zehra Hanım Acaba benmi anlatamadım. Ben Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tercüme edilmiş Sahihi Buhari Hadis Kitabında yazılan hadisleri sayfa numarası vererek aktardım kelime kelime aynı kulaktan dolma bilgilerle islama inanmak olmaz sünni akaidin en büyük kitabındaki hadisler böyle bunun gibi yüzlerce hadis var inanması kolay değil ama bunlar gerçek inanmadım iftira diye bunları değiştiremezsin. Diyanete açar sorarsın aldığın cevabıda burada yayınla görelim

Yorumu gönderen: zehragüneşi , 08.12.2015, 23:00 (UTC):
burda gördüğüm kadarıylan büyük ve enazından milyonlarca insan tarafından tanılan Peygamberin zamanında yaşayan Peygamber efendimizin pak kızlıyla evli olan, gözlerinin hz Fatima'dan haric bütün kadınlara perde cekilen birine iftira atılıyor?! acaba siz hangi kaynaklara sığnarak bunları bize söyliye biliyorsunuz???! siz kendiniz bu dediklerinize inana bildiniz mi gercekten??!

Yorumu gönderen: Mehmet Özkan, 13.11.2015, 16:52 (UTC):
İki Sahih Hadisi bilginize sunacağım İlki Sünen i Tirmiziden. 5 Cilt 3327 Sayılı ‘’ İbni Abbas dan dedi ki : insanların en güzellerinden bir kadın Peygamber SAS. İn arkasında namaz kılardı. Cemaatten bazısı onu görmesin diye ön safta olmak için ilerlerdi. Bazıları da arka safta olmak için geri kalır. Ve rükua
v ardığı zaman koltuklarının altından bakarlardı. Bunun üzerine Allah CC: şu ayet indirildi. ( içinizden öne geçenleri de bilmekteyiz geri kalanlarıda bilmekteyiz) Bunu neden yazdım TV 5 de Ömer Bey ağlayarak
Sahabileri öyle anlatıyorlarki şaşırıp Kalıyorum. Peygamber önde namaz kılınıyor arkadakiler sahabi
Namazda akılları kadının nerelerinde.
İkinci ‘’ Sahihi Buhariden Diyanet Ya. 10.cilt 1641 Nolu Sahih Hadis. Büreyde RA. Den. ‘’
Nebi SAV. Veda dan önce Ali yi (HZ. Ali KC.) Halid İbni Velid e göndermişti. (Yemen Seferi) Bu seferde bende Ali ‘den hoşlanmaz oldum. (Sahabi Hz den hoşlanmıyor) Çünkü Ali ganimetten hissesine bir cariye almış sabayleyinde gusletmişti. Bende Halid İbn i Velid e şu Ali yi Görüyormusun bak ne yaptım dedim. En sonu Nebi SAS. Huzuruna geldiğimizde Ali nin bu hareketini Resullulaha arzettim. Bunun üzerine Resulullah Ey Büreyde Aliye sinirleniyormusun buyurdu Bende evet diye tastik ettim. Resullah Hayır Ali ye darılma Çükü onun ganimet malının beşte birindeki hissesi aldığı cariyeden daha çoktur. Buyurdu. ‘’ Yani olayı tasvip ediyor. Hz Ali Sefere Katılmamış hissesi olamaz
Söyleyeceğim. Hz Ali geceyi kadınla yatarak geçiriyor nikah yok yaptığı iş zina değil kadın kendi
malı değil. Ama mal addediliyor HZ Ali Sabah namazını kılmıyor. Herkesin önünde guslediyor. TV. Deki malum zat hepimizi suçluyor kadınlara bakarsanız gözleriniz dağlanacak göz zinası yapıyorsunuz. Peki BU ne ??? İŞİD suçlanıyor kadınları alıp satıyorlar diye gerisini siz yorumlayın

Yorumu gönderen: MEHMET öZKAN, 21.10.2015, 16:01 (UTC):
Sizlere bir hıristiyanın inancının derecesine dair olayı sunacağım.. Bu kişi 1200 yıllarında yaşayan Bizans imparatoru… inancı gereği tahtını oğluna devretmiş… (Kanuni ?) . İbni Batuta Tarihinden aynen aktarıyorum. '‘’ Yaya yürümekte idi Sırtında kıldan yapılmış hırka başında keçe külahı vardı Uzun Sakalı bembeyaz olmuş Güzel yüzlü olup kendisinde ibadet eseri görünmekte idi Etrafında kalabalık bir ruhban güruhu sarmıştı Elinde asa boynunda bir tesbih vardı Yanımda bulunan Rum Onu Görünce atından indi Bana da in imparatorun babası budur dedi Rum onu selamladığı zaman o da benim kim olduğumu sordu . Sonra birini göndererek beni çağırttı . Yanına gittiğimde elimi tuttu ve Arapça bilen ruma Bu Serankinoya yani müslüma söyle Bey -ti Mukaddese giren eli Sahrada Kumame denilen kilisede Beyt- i Lahm de yürüyen ayakları muhasafaha ederim diyerek eliyle ayaklarımı sıvazlayıp yüzüne sürdü….
İstanbul ‘un Fetjhinden önce oradaki inanca hele imparator babasının yaşayız tarzına bak bir de bizdeki İslam alimlerinin yaşayışlarına ve günümüzdeki tutumlarına bakın.
Şimdi de size İstanbul u 250 yıl sonra Fetheden Fatihin amacına bakalım: Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Aynen Aktarıyorum.’’ Müslüman gazilerin hepsi aldıkları şavaş malından Allahın farzettiği üzere onda birini padişaha verdiler. Bütün esirlerden de 3800 esir padişahın hakkına düştü. Yirmibin kese Takyanus altını üçbin saray (Günümüzde ki bogaz villaları) iki çarşı yedibin dükkan da padişahın payına verildi.’’
İstanbulun fethinin asıl amacının ne olduğunu anlamıştırsınız Öyle Allah CC. Rızası hadisi şerif filan ilgisi yok amaç günümüzdeki gibi Mal hırsı Kur'anda ganimet vardır diye gerekçe yaratılmasın ayetlerde kastedilen ganimetler şavaş meydadındaki harp araç ve gereçleri.. insanların malları paraları karıları çocukları değil Birde bu sayılanları 10 la çarpın İstanbulun zenginliğini varlığını düşünün…Fethin amacını anlamışsınızdır

Yorumu gönderen: MEHMET ÖZKAN, 15.09.2015, 20:09 (UTC):
Mehmet Bey daha önceden burada bilgi vermiştim İslamiyet de erkeklerin sünnet olması diye bir esasa Kuranda yer verilmemiştir. Aksi halde Haşa Allah CC: erkekleri defolu yaratmış olacaktı. sünnet sonucu o kısım kesilip çöpe atılmaktadır. Kıyamette de tekrar dirildiğimizde o parçamız nerede olacaktır. Yani eksik yaratılacağız Sünnet Tevratın bir ayetidir. Bunu uygulayan her erkek ailesi tarafından Musevi yapılmaktadır.Her Müslüman çocuk öncelikle musevi olmakta akıl baliğ olup kelimeyi şahadet getirdikten sonra Müslüman olmaktadır Erkekler içim Müslümanlığın yolu Musevilikten geçmektedir.
Peygamberimiz zamanında da Tevratla amel edilerek buna uyulmuştur Peygamberimizin ailesi kendisini sünnet ettirmiş. Peygamberimizde Tevratla amel ederek kendi erkek çocuklarını sünnet ettirmiştir.

Yorumu gönderen: mehmet, 14.09.2015, 19:14 (UTC):
Müslümanlar neden sünnet olur?

Yorumu gönderen: MEHMET öZKAN, 26.08.2015, 22:21 (UTC):
Haber Türk TV. De Fatih Altaylı ile yapılan ve İŞİD i suçlamaya yönelik proğramda cübbeli Ahmet islamda işkencenin yeri olmadığını işkence yapanların İslam olamıyacağını ve daha bir sürü ithamlarda bulunarak işkence yaparak insan öldüren İŞİD i suçladı.
Oysa islamda işkencenin yeri vardır ve işkenceyi taptıran bizzat Peygamberimizdir.
Buhari de yazılan sahih hadisi yazıyorum. (Enes Bin. Malik den sahabinin önde gelenlerindendir.Diyanet Yayını Birinci cilt sayfa 181 Hadis l7l ) (Ukl veya Ureyne kabilelerinden bazı kimseler geldiler mide ağrısından dolayı Medine de ikamet etmek istemediler. Resullullah (AS.) sütlü develerin bulunduğu yere gidip develerin bevillerinden ( sidik) ve sütlerinden içmelerini emretti gittiler sıhhat bulunca Nebiyi Ekrem in (AS) çobanını öldürüp develeri önlerine katıp götürdüler. Bu haber sabah vakti geldi.Resulullah arkalarından adam koşturdu Gün yükselince herifleri getirdiler Resullullah (AS) ellerinin ve ayaklarının kesilmesi emretti gözlerini de oyulup Hare( çöplük) denilen yere atıldılar. Ölünceye kadar su istediler de kendilerine su verilmedi. )
Görüldüğü üzere Peygamberimiz develerini çalanları hemen öldürtmediği gibi uzuvlarını da keserek canlı olarak çöplüğe attırıyor ve günlerce suda verilmeyerek öldürtmüş oluyor.
Cübbeli Ahmet hoca bunu hiç okumadın mı ;İşkence yapanları suçlayarak peygamberimizede suçlama ve ağır ithamlar yöneltmiş oldun.


Yorumu gönderen: Mehmer Özkan , 23.08.2015, 15:16 (UTC):
Cuma namazı öncesi Müftülük vaizi son olaylar sebebiyle şehitlik mertebesine ve şehitlerle ilgili epey konuşma yaptı rahmet diledi.Aynı konuşmanın Diyanetin emri gereği bütün camiilerde olduğunu biliyorum (Sanki onların vaizin dilediği rahmete ihtiyacı var) .Dikkat ettim PKK lılarla ilgikli tek kelime yok onlara lanet olsun onları Allah Kahretsin gibi sebep ne PKK dan din adamlarımız ve diyanet korkuyor. Sizde haklısınız korkanın anası ağlamaz derler.Oysa Korkmayanların anaları ağlıyor .

Yorumu gönderen: Mehmet Özkan, 23.08.2015, 15:04 (UTC):
Arberk Benim yazdığım açıklamalar satır satır kaynak kitaptan alınmıştır Senin yazdıkların uydurulmuş hikayeler. Belazurinin Eseri oku. okumadan yazma

Yorumu gönderen: abrek, 05.08.2015, 21:43 (UTC):
Yorumu gönderen: Mehmet Özkan, 27.10.2014, 14:55:

Kureyzaoğulları için idam hükmünü veren Hz. Muhammed değil, hakem olarak istedikleri kendi eski müttefik kabilelerinden Sa’d b. Muaz dır. Ve hüküm vermeden evvel de her muhatap taraftan (Hz. Muhammed de dahil) hükmüne kayıtsız ve şartsız uyulacağının sözünü alıyor. Peygamberin yaptığı sadece hakeme verdiği sözün arkasında durmaktır ki, yine de kendine gelen talepler doğrultusunda affettiği kişiler vardır.

Yorumu gönderen: mehmet , 15.04.2015, 11:03 (UTC):
aşağıda fatiha yı yanlış tercüme eden cahil talha :)
Anlamı
1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
3- O Rahmân ve Rahim,
4- O, din gününün maliki Allah'ın.
5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların
ve o sapmışların yoluna değil.

doğrusu bu cahil nerde muhammed resul sözü cahil bilemeden yazmayım

Yorumu gönderen: mihriban, 09.04.2015, 04:36 (UTC):
çok güzel bi siteymiş allah onlardan razı olsun

Yorumu gönderen: nursel, 04.03.2015, 22:51 (UTC):
Rabbime hamdü senalar,bütün kardeslerime de selamlar olsun! Ben Kuran-i Kerimi okuyorum,okuyorum ve yine yine defalarca okuyorum da doyamiyorum. Agliyorum, aglamama ragmen okumaktan mutluluk duyuyorum.
Rabbim cümlemize hidayeti nasip etsin insallah.
Rabbimizin katinda din ISLAMdir.MÜSLÜMAN; Allaha inanan ve Allaha teslim olup Ona boyun egen INSANA denir.Yani bütün peygamberler müslüman idi ve teblig ettikleri din Islam dini idi.Bunu anlamak zor degil. Insanlar dine isim veriyorlar.hristiyanlik, musevilik, yahudilik diye ayiriyor...yapmayalim. Yüce yaradan bizleri uyariyor ama biz neden inad ediyoruz yanlista düsünmeliyiz.Bir peygamberin ardindan yeni bir peygamber gönderiliyorsa bunun nedeni cok aciktir.insanlar teblig edilmis olan dinden uzaklasmis-yanlislardadir.Rabbimiz yarattigi kulu cehenneme atmamak icin yine yine bir peygamber secerek ayni dini tekrar tekrar teblig ettirmis.Ama öyle kardeslerimiz varki bunu anlayamamis yada anlamak istememis.Biz insanlar iyi olanimizla-kötü olanimizla sonucta hepimiz kardesiz.Insan kardesi kötü de olsa ona yardim etmeli,dogruyu göstermeli-anlatmaya calismali.Hepimiz birgün Rabbimizin huzurunda hesaba cekilecegiz.Rabbim cümlemizi af Edip, cennetiyle sevindirsin insallah. ALLAHa emanet olun, selametle kalin insallah

Yorumu gönderen: ozcan mercan, 24.01.2015, 08:34 (UTC):
hayat iyi ve kötü üzerine kurulu cenabı ALLAH Peygamberlerini haddi aşan kavimlerine gödermiştir bizler ademiyiz insanlar kardeştir fakat kardeşler içinde iyiler ve kötüler vardır kötülere şeytan musallat olmuş iyiler
Cenabı ALLAHın salih kullarıdır

Yorumu gönderen: Mehmet Özkan, 24.12.2014, 12:04 (UTC):
Dost Edinme şöyle Peygamberimiz bir eşi yahudi Kur'ana uymamış demek ki

Yorumu gönderen: İlya Ali, 23.12.2014, 15:34 (UTC):
Musa'nın kavminden bir topluluk vardır ki; irşad ederler ve onunla hükmederler..
Araf suresi 159 meali.. ibn-i kesir tercümesi
bu ayeti okuduğumdan beri Tutumum daha da değişti çünkü sert kaba olmak ve islamım demek ve sonra hz Resulullah s.a.a.v me o Yahudi kadının imanı hani hergün yoluna çer çöp atan ve bir gün yol temizken allahresulü s.a.a.v evine gidip hasta yatağında ziyaret edip müslüman ettiği kadın..

Yorumu gönderen: abundant, 22.12.2014, 16:32 (UTC):
Ali Arkadas Saygilarimla.. Kuran"in Yahudileri nasil tanittigini(Okumustum)Hitap Tarziniz oku olunca,tekrar yine okudum.Belirttiginiz gibi bir kismini degil,tamamini.Örnek Maide Suresi 51-Yahudi ve hiristiyanlari Dost edinmeyin. ilk sirayla Hz.Adem,Hz.Sit,Hz.Idris.Hz Nuh.(Kaptan belli) 4 kitapta Celiskilimi?KANIMCA cok sakincali durumlar.Demekki Dostluk bazan, Denize Düsen Yilana Sarilir gibi oluyormus. Gemide iman edenler vardi yazmissiniz.Kimin iman ettigini sahsen ben bilmiyorum.


Yorumu gönderen: Ali, 18.12.2014, 21:05 (UTC):
abudant arkadaş, Kuranın yahudileri nasıl tanıttığını bilmek istiyorsan Kuranın yahudiler hakkında yazdığı bütün ayetleri oku.. yorumundaki gibi bir kısmını değil.. ayrıca peygamberin söylediği rivayet edilen her hadisi doğru kabul etme.. bazı hadisler peygambere yalan olarak atfedilmiştir.. Nuhun gemisinde yahudiler yoktu.. Nuhun gemisinde inananlar vardı.. o halk da samani halkı olarak bilinir.. Nuhun 3 oğlundan soylar devam etti. sadece Sam soyundan yahudiler değil, akadlar elamlar aramlar asurlar araplar keldaniler vs.. milletler vardı.. tum soy yahudilerden gelmiş olsa yahudilere göre yahudi olmayan kavramı olmazdı.. hiçbir ırk da diyemez ki nuhun gemisindekiler sadece bizim ırkımızdı..

Yorumu gönderen: abundant, 12.12.2014, 13:35 (UTC):
Casiye-16 Andolsun biz israilogullarina Kitap"i hükmetme gücünü,peygamberligi verdik.onlari temiz yiyeceklerden riziklandirdik ve kendilerini alemler üzerine imtiyazli
kildik.
Duhan-32 Andolsun biz bilerek,alemlerin üstünde bir imtiyaz verdik. Bilerek üstünlük verilmis,bilerek üstünlük verildiyse,bu baglamda Tevrat"in bozulmamis olmasi gerekmezmi?Kimdir bu Yahudiler de bu kadar dünyanin tarihine etkili olabilmektedir? Sonra Hadisler mevcut.Yok iste yahudiyi nerde görürseniz taslayin..Durum böyleyse Peygamber kitaba uymamis olmuyormu?Ne diyor kitap Nuh tufaninda hersey sular altinda kaldi,kurtulan sadece gemidekilerdi..Gemide kimler vardi?Nuh ve beraberindekiler kimlerdi?O zaman insanlik tarihi tekrar Yahudi irkindan baslamis olmuyormu?

Yorumu gönderen: YaSin, 10.12.2014, 22:47 (UTC):
Ben bir müslümanım arkadaşlar. Bence bu dünyada iki şey vardır. Bi iyi insan bi kötü insan. Iyi insan müslümanda olsa musevi hristiyan da olsa iyi insandır iyilik yapan insandır. Kötü insan da hangi dine mensup olursa olsun kötüdür ve kötülük yapar. Allah bizi iyi olanlardan eylesin. Kimse birbirinin kalbini kırmadan kardeşlik içinde yaşasın bence yüce Allah bunu istemiştir.

Yorumu gönderen: Akhenaton, 10.12.2014, 17:42 (UTC):
Mehmet Bey, Türkçe karakterler kullanmadığınızda daha uzun youmlar yapabilirsiniz. Mesela "İ" yerine "I", "ı" yerine "i", "ş" yerine "s" gibi.

Yorumu gönderen: Mehmet Özkan, 10.12.2014, 11:38 (UTC):
düzelmeyecek mi Peygamberimiz ve Halifelerin o dönem Rumca yazı kullandıklarını belgeleyecektim

Yorumu gönderen: Akhenaton, 10.12.2014, 00:32 (UTC):
Kısıtlamayı ben değil webme'nin sisteminin kendisi yapıyor.

Yorumu gönderen: Mehmet Özkan, 08.12.2014, 12:43 (UTC):
Yine neden kısıtlama geldi

Yorumu gönderen: ebru , 05.12.2014, 19:40 (UTC):
Ay ilahi sızya arkadas m bide alılı yim diye okudum diye geçiniyor sunarkadaşı msavaş diyon boş yere gelip savasiyorlar sende kalkmis niye oldur du ler diyon boş boş otur saydilar demi o zaman akıll ı oluyor değilmi o zaman insan oluyor du unutma memet hiçbir insan o derece akilsiz değil savaşa geliyorlar sa ölüm ü göze alacak lar hem madem oluyor sun tarihi yanılırsınız kolelik o zaman kolelik her ülke de vardı

Yorumu gönderen: Mehmet Özkan, 21.11.2014, 11:18 (UTC):
Mescidi aksa tartışmalarının olduğu bu günlerde islamın ilk çağlarında kıblenin nasıl tayin edildiği geldi aklıma epey araştırma yaptım. bununda birçok bilgi gibi aslının olmadığı gördüm. Pusula 1200 lü yıllarda bulunuyor. İnsanlar bu tarihe kadar yönlerinin güneşe göre tayin ediyorlar.
Pusula yok Mekke nin yönünü bileceksin. Mümkün mü bu. Peygamberimiz döneminde de aynı husus varit Pusula yok Mekke den Mescidi aksanın yönünü bileceksin. Peygamberimiz Mescidi aksaya gitmediğine göre hangi yönde olduğunu nasıl bilebilecek. Sorarak . ve Gelen kervanlardan. Dikkat edin hicret ettiği zaman dahi Medine nin yönünü bilemediği için yanına rehber almak zorunda kalıyor. Mescidi aksanın yönünü Bilenler nasıl söyleyebilir ancak tahmini olarak geldiği yönü göstererek.
Yıllarca kıble böyle tayin edilmiş. O tarafa yöneldiğin zaman Kabe ye yönelmeyi bırak. Kabe ile yönün arasında en az 3 bin 5 bin kilometre oluşacaktır.
Demek ki Müslümanlar 1200 lü yıllara kadar Kabe diye olur olmaz yerlere karşı namazlarını kılmışlar. Alimlerimiz buna şu şekilde cevap verebilir. Peygamberimiz Cebraile sormuş yönü o göstermiş diyebilirler. O Halde Medine ye gitmek için neden rehber almışlar Bugün dahi Kıble diye yöneldiğimiz yer ile Kabe arasında binlerce kilometre mesafe oluştuğu kuşkuşuz aksini ispatlayan varsa buyursun.
Kaldı ki Peygamberimiz 13 boyunca mescidi aksayı kıble olarak almış. Kudüs alınıncaya kadar orada mescit filan yok Yahudilere ait sinagog var. Peygamberimiz sinegoga Yahudiler içinde ibadet ederken onlara karşı namazını kılmıştır. Yani bugünkü kubbetül sahranın veya mescidin islami hiçbir değeri yok. Asıl değerli olan yıkılıp ortadan kaldırılan Yahudilere ait bina.

Yorumu gönderen: Mehmet Özkan, 07.11.2014, 12:36 (UTC):
Fütuhü l Buldan İsimli Eserin 1. nci Cit 47 nci sayfasını aynen aktarıyorum. Haber Kalesi fethi sonrası halkı ile mallarını saklamamak şartıyla anlaşma imzalanır. Burada Peygamberimize düşman olan bir aileye mallarını saklamamaları şartıyla affedileceği söylenir.
…….tabak ve çanaklarınız nerede diye sorulduğunda onlar …şavaşımız sırasında sarffettik diye cevap verirler… Allahın elçisi arkadaşlarına bu malları aramalarını emretti. Arkadaşları malların saklandığı yere geldiler . Yahudiler malların bulunduğu yeri örtmüşlerdi . Malları saklayanlar barış şartına uygun olarak boyunları vuruldu (Yani kafaları kesildi.)
Peygamberimiz Allahın emri ile Değil Saklanan malları için ölüm emrini vermiştir.

Şimdi size Kuran ın öldürmekle olan emrini belirten ayetini aşagıda açıklayacağım. Ayet Mekke deki müşriklerle ilgilidir.
Bakara Sûresinin 191 . Ayetinde
Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden (Mekke’den) siz de onları çıkarın. Zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır. Yalnız, Mescid-i Haram yanında, onlar sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa (siz de onlarla savaşın) onları öldürün. Kâfirlerin cezası böyledir.
Allah C.C. Peygamberimize Mekke nin alınmasından sonra müşriklere ne yapması gerektiği söylüyor. Onları yakalayın öldürün Mekke den onları sürün çıkarın diye emrolunuyor

Sayın Samet Kaya Peygamberimize kimleri öldürmeleri gerektiğini belki anlamıştırsın. Peygamberimiz bunu yapmışmı hayır. Hiçbiri öldürülmemiş ve hiç kimse mekkeden sürülüp çıkarılmamıştır. Bilmem anladınmı

Yorumu gönderen: Samet Kaya, 02.11.2014, 19:26 (UTC):
Peygamber Kendi arzusuna uyarak kafirleri öldürmez Allahtan emir gelirse öldürür veya sag bırakır.Sen İslam dininin menbuysan Kuran varken degiştirilmiş incil veya degiştirilmiş tevrat okuman dogru degil.Eger hz isayı allaha ortak koşacaksan bilki bizim rabbimiz yemez içmez uyumaz bizim rabbimiz daima diridir ölümü var edendir.Kuran öyle bir kitabdırki onun ilmiyle herşey.Batıya korku salmış osmanlının torunlarıyız biz .Biz Allah ugrunda ölür ve onun ugrunda diriliz.Kuran mekkeli müşriklere okununca okuma yazma bilmeyen adamdan kimseden duyulmayan bir söz duyduk dediler .kibirlerinden inkar ettiler.Dileyen İnkar eder dileyen rabbine varacak bir yol seçer

Yorumu gönderen: Samet Kaya, 02.11.2014, 19:13 (UTC):
Yahudilik veya Hristiyanlık diye bir din yok tek din İslamdır.Hz Musada Hz isada gelen tüm peygamberler Tevhid(allahın bir olması)i yaymak için gelmiştir.Yahudiler kendilerine gelen tüm peygamberleri inkar ettiler Hz Zekeriyyayı oglu Hz Yahyayı öldürdüler söyle bana böyle peygamberlerini öldüren zalim ve fasık bir topluluga gelen tevratın degişmemesi olmazmı sence.Hz İsayı Öldürmeye çalıştılar.Kuran Son kutsal kitabdır.Bu Tüm insanların kutsal kitabı bu alemlerin rabbi olan Allahtan korkanlar için bir hidayet ve bir rehberdir.Peygamberimiz amcasıyla ticaret için gittiklerinden rahip bahira denilen onun son peygamber oldugunu amcasına daha ileri gitmemesini yoksa yahudilerin onu sırtındaki mührü görünce öldürceklerini söylememişmiydi.Yahudiler ve hristiyanlar kendilerine gelen son peygamberi niye inkar ettiler bilmiyolarmıki kendilerine gelen peygamberi inkar etmek Allahı ve resülünü inkar etmek oldugunu.Gelelim Şu yahudileri öldürme muhabbetine gerçekten senin aklından şüphe var.Şuara suresinin 3 ayetini oku:Sen Mümin olmayacaklar diye neredeyse kendine kıycaksın. İşte Bizim Kendisinden başka ilah bulunmayan Yüce Rabbimizin Peygamberi tüm peygamberler allahtan başka ilah olmadıgını kendi kavimlerine söylemek için gitmişlerdir Hristiyanların peygamberi Hz isa(aleyhisselam) yahudilerinde HzMuSA(aleyhisselam) degildir onlar Allahın peygamberi ve Bizim peygamberlerimiz

Yorumu gönderen: Mehmet Özkan, 27.10.2014, 12:55 (UTC):
Kanal (a) Atatürk e dil uzatmak için elinden ne gelirse yapıyor hiçbir delili olmadığı gibi asılsız iftiralar her poğramda sergileniyor. Özellikle Dersim Hareketi ile suçlanıyor. Fatihin. Yavuz un Yaptığı Katliamları vizdansızlar göremiyor ..Şimdi Size Bu Hareketi Peygamberimiz Davranışı ile Karşılaştıracağım
Alıntı Yaptığım Kitap Fütuhul Büldan Yazar Belazuri Arap Tarihçi ve Hadisci En Sahih Kaynak….. Beni Kurayze Kabilesi Hendek Savaşı Sonucu kasabaları kuşatılır ve teslim olurlar. … Sayfa 38-39 u aynen aktarıyorum…….. Beni Kurayza Allahın Elçisinin önüne getirildi bunlardan düş azanlar ile kasıklarında kıl bitenler öldürüldü ( Dikkat edin ölenler bir kabilenin yetişkin delikanı ve erkekleri enazından 700 kişi ) kıl bitmeyenler (çocuklar) sağ bırakıldı.) ….. ( kadın ve çoluk çocukların esir edilmesi Mallarının Müslümanlar arasında bölünmesine hükmedildi.
Şimdi bunun sebebini açıklayayım yaratılan bu bahaneye sebep Hendek Şavaşında Mekkeli müşriklere bu kabilenin yardım etmesi. Şimdi sormak istiyorum Mekkelerinin tamamı Peygamberimize düşman ve onunla harp ederler .sonunda Mekke Teslim alınır ve Mekkede müşriklerden kimsenin kılına dokunulmaz Af Edilir.. Sebep ne Hepsinin Arap olması … Yani Irkçılık Yapılır. Oysa Beni Kurayza Yahudi Savaş yapılan insanlar cezalandırılmakken onlara yardım edenler katlediliyor. Asıl Sebep ne zengin olan Yahudilerin mallarına el koymak ve arap kadınlara göre daha temiz ve bakımlı olan kadın ve kızlarını almak…. Bu Hükmü veren kim Peygamberimiz. Eleştirebilirmisin.
Oysa Atatürk ne yapıyor Kurduğu Devlete Başkaldıranları askerlerimizi pusuya düşürerek şehit edenlere karşı harekat yapıyor.
Peygamberimizin yaptırdığı katliama ses çıkarmayanlar Atatürk e her türlü İftirtayı futursuzca atıyor.

Aynı Kitabın 169 ncu Sayfasında Yazılanları aynen aktarıyorum ( Ebu Bekir Sıdık dan rivayet edilmektedir) … Ben üç şeyi yapmaktan bıraktım. Eş as bin Kays katıma getirildiğinde onun kafasını kesmek istedimde bunu yapmadım. Fücae Katıma getirildiğinde onu ateşte yakmadan öldürmüş olsaydım iyi olacaktı.
Şimdi Düşünün Hz Ömer Adaletin temsilci. Suçluyu yakarak öldüttürüyor. Bu Hangi İnsanlığa ve Kuranın hangi Hükmüne uyuyor. Biraz insanlık varsa sizlerde bu hareketleride eleştirin. Bakalım
Havva Hanım bana akıl Verene kadar önce sen git farz olan Cuma namazını Kıl kaç defa yazdım başörtüsü diye bağıran kadınlarımız Cuma Namazına geldimi çıtları çıkmıyor. Şeytan asıl size musallat olmuş.

Yorumu gönderen: senai, 30.09.2014, 12:36 (UTC):
islam, iman, din, müslüman, kitap, uyarıcı, elçi, melek, peygamber, nebi, resul kelimelerinin anlamını bilmeden yorum yapmak çok doğru değil

Yorumu gönderen: faruk, 28.09.2014, 06:38 (UTC):
Hz. Muhammedin( sav) peygamber olduğuna inaniyorsun da o peygamberin dediğine neden inanmiyorsun. Benden sonra bir peygamber gelmiyecek kurandan sonra hiçbir ilahi kitap gelmeyecek. Islamiyet hak din olarak geldiğinde. Allak kuranda demiyormu islam dininden başka hiçbir din kabul görülmeyecek. Kuranin Yüce mealine kuran deyildir diyen zavalli o mealde kurandir. Sadece arapça si ile sevap farki vardir.kiyamet nezaman kopar ancak Allah bilir. Yalniz çok yakin olduğuda bir kesin. Çünkü kiyamet alemetleri ortaya çıkmıştır.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
 
13 Ağustos 2008 itibariyle, toplam: 1139134 ziyaretçi (2217904 klik) tarafından görüntülenmiştir.
Yeni Sayfa 1
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.