Ana Sayfa
 

4 Kutsal Kitap

KUTSAL KİTAP NE DEMEKTİR?

önbilgi: 4kitap.tr.gg, belirli bir dinin mensupları için hazırlanmış bir websitesi değil, bütün semavi dinlerin kutsal kitaplarına yer veren İlahiyat fakültesi öğrencileri gibi ileri derece araştırmacılar için hazırlanmış bir platformdur. Belirli bir inancı yaymak ya da borazancılığını-savunuculuğu yapmak gibi bir amacı yoktur.

Bir dinin esaslarını bildiren kitaba "kutsal kitap" denir. Semavi dinlere göre her şeyi ve insanı yaratan Yüce Allah'tır. O, yarattığı insanın gereksinimlerini bilir. insanla ilgili her türlü bilginin de sahibidir. Yüce Allah, insanların gereksinimlerine göre gereken bilgileri peygamberleri aracılığıyla bildirmiştir. Nelere inanılacağını, nasıl ibadet edileceğini, güzel ahlâk kurallarını içeren kitap, "kutsal kitap" tır. İslam dininde kutsal kitaplara inanmak, iman esaslarındandır.

Bütün dinlerde kutsal kitap anlayışı vardır. Çünkü dinler, inananlarına mesajlarını ve öğütlerini kutsal kitaplarda bildirirler. Ayrıca bunlarda birey ve toplumun uyması gereken her türlü davranış şekilleri, yer almaktadır. Bu bakımdan ilahi olmayan dinlerde de "kutsal kitap" bulunabilir. Bunlar, genellikle ilahi kitaplardan derlenmiş kitaplar olarak değerlendirilmektedir.

ALLAH NİÇİN VAHİY GöNDERMİŞTİR?

Vahiy kelimesi sözlükte "ani telkin" anlamına gelir. Dini terim olarak "Allah'ın peygamberlerine gönderdiği ilahi sözler, emir, yasak ve önerileri içeren ilahi bilgiler" demektir. Vahiy, aracılı ya da aracısız olarak gelmiştir. Aracısız vahiyde Allah, anlamı peygamberin kalbine doğdurur. Aracılı olan ise ya elçiyle olur ya da elçisiz. Elçiyle olursa vahiy meleği Cebrail, vahyi getirip peygambere bildirir. Elçisiz aracılı vahiydeyse peygamber Allah'ın sözlerini işitir; fakat O'nu göremez. Allah'ın insanlara değişik zamanlarda gönderdiği büyük kutsal kitapların sayısı dörttür. Bunlar ise, sırasıyla Tevrat, Zebur, İncil ve Kurân-ı Kerîm'dir. Şimdi bunları sırasıyla daha ayrıntılı olarak tanıyalım.

Tevrat:
Tevrat, İbranice bir kelime olup kanun ve öğreti anlamlarına gelmektedir. Bununla beraber o, Allah tarafından Hz. Musa'ya indirilen kutsal kitabın da adıdır. Tevrat'ın bir diğer adı da "Ahd-i Atik" (Eski Antlaşma) dir. Her Müslüman, Tevrat'ın Allah tarafından Hz. Musa'ya gönderildiğine inanmaktadır. Bugün Yahudilerin elinde bulunan Tevrat, daha önce İsrailoğulları'na (Yahudilere) verilen değildir Bundan dolayı, Müslümanlar Tevrat'ın tahrip edilmemiş asıl nüshasına inanırlar Yüce Allah da asıl Tevrat'a Kurân da şöyle işaret etmiştir; ''Biz, içinde doğru rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat'ı indirdik...'

Zebur: Kelime olarak "yazılı şey ve kitap" anlamına gelen Zebur, Hz. Davut'a indirilmiş olan ilahi kitabın adıdır. Dinimize göre, Müslümanların Zebur'a da inanmaları gerekmektedir. Her Müslüman, Zebur'un Allah tarafından Hz. Davut'a gönderilmiş kutsal kitap olduğunu kabul etmektedir. Gerçekten de KurânıKerîm'de bu konuda, "Gerçekte biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davut'a da Zebur'u verdik." buyrulmaktadır. Bugün Zebur'un Tevrat içinde yer aldığı belirtilmektedir. Tevrat'ın içinde "mezmurlar" adıyla yer alan kısmın, Hz. Davut'a verilen Zebur olduğu kabul edilmektedir. Zebur, ilahi kitapların en küçüğü olup onun yeni dinî hükümler getirmediği kabul edilmektedir.

İncil: İncil kelime olarak "müjde" anlamına gelir. İsa Mesih'e gönderilen kutsal kitaptır. İncil, İsa Mesih hayatta iken yazıya geçirilmediğinden, ona inananlar tarafından sonradan yazılmıştır. Bu yüzden değişik İnciller ortaya çıkmıştır. Yapılan toplantılar sonucunda bunlardan dördü kutsal kitap olarak kabul edilmiştir.325’te İznik'de toplanan Konsilin kabul ettiği 4 İncil şunlardır: 1. Matta, 2. Markos, 3. Luka, 4. Yuhanna

Bunların dışındaki İncilleriyse İznik Konsili yok etmiştir. Bugün, havarilerden Barnaba tarafından yazıldığı ileri sürülen bir İncil'den de söz edilmektedir. Bu İncil, diğerleriyle birçok bakımdan, uyuşmamaktadır. Bunların başındaysa tevhit ilkesi gelmektedir. Barbana İncil'i diğerlerinin aksine Tevhit ilkesini kabul etmektedir.

Barnaba İncil'inin orijinal bir nüshasının Paris'te bir prensin kütüphanesinde, diğer bir nüshasının da Vatikan'da papalık kütüphanesinde olduğu bildirilmektedir. İncil'de esas itibariyle İsa Mesih'in hayat hikayesiyle ahlâki öğretiler yer almaktadır. İncil, hukuki düzenlemelere yer vermez. Hıristiyanlar aynı zamanda Tevrat'ı da kutsal kitap olarak kabul ettikleri için hukuki düzenlemeler konusunda Tevrat'ı esas alırlar. Hıristiyanlar Tevrat'a Ahd-i Atik (Eski Ahit), İncil'e Ahd-i Cedit (Yeni Ahit) adını vermişlerdir. Zebur da dahil olmak üzere hepsini bir arada toplayan büyük kitaba da kutsal kitap anlamında "Kutsal Kitap" demektedirler.

Kurân: Kurân-ı Kerîm, Allah'ın Hz. Muhammed aracılığıyla bütün insanlara gönderdiği vahiylerin toplandığı kitabın adıdır. Sözlükte "toplamak, okumak, bir araya getirmek' anlamına gelen Kurân, Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur.

Kurân, Hz. Muhammed'e 23 yıl içerisinde âyet ayet, sure sure indirilmiştir. 114 sure ve 6666 âyet olan Kurân'ın ilk sûresi Fatiha, son süresi ise, Nas süresidir. Kurân'ın her 20 sayfasına cüz denir. 30 cüzden oluşan Kurân, Hz. Muhammed tarafından da âyet âyet yazdırılmış ve korunmuştur. Ayrıca her gelen ayet, çoğu Müslüman tarafından ezberlenmiştir. Bu bakımdan ilk defa dünya tarihinde yazıyla ezber yöntemi ikisi bir arada kullanılmıştır. Böylece KurânıKerîm 2 yoldan korunmuştur. Dolayısıyla onda hiçbir değişiklik yapılmamış ve ona hiçbir insan sözü karıştırılmamıştır. Yüce Allah, Kurân'ı kendisinin koruyacağını bildirmiştir: 'Doğrusu kitabı (Kurân-ı) biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz.'


DUYURULAR: Efsane site gizliilimler.tr.gg, geri döndü!!!.

KUTSAL KİTAPLARA İMAN, İMANIN ŞARTLARINDANDIR

İslam'da iman esasları, birbirleriyle bağlantılıdır. Bundan dolayı, kitaplara iman, diğer iman esaslarından ayrılmaz. Allah'a inanmak, bizi onun peygamber gönderdiğini kabul etme sonucuna götürür. Peygambere iman da onların Allah'tan getirip tebliğ ettiklerini tasdik etmeyi gerektirir. Peygamberlerin tebliğ ettikleri şeyler de Allah'ın kitaplarında bildirilenlerdir. öyleyse iman esasları bir bütündür. Bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak olmaz. Ben Müslüman'ım diyen hiçbir kimse, ben Kurân'a inanırım ama Tevrat'a, Zebur'a, İncil'e inanmam diyemez. Bunun gibi, Kurân'ın şu âyetine inanırım, şuna inanmıyorum da diyemez. Derse, imanın bütünlüğü ve Allah'a inanmanın bir değeri kalmaz. Bu, Allah'a güvenmemek anlamına gelir.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Akhenaton, 05.05.2015 00:11:34:
Hz. Davut'a Zebur kitabı inmiştir.

Yorumu gönderen: filiz ışıl, 02.05.2015 06:26:11:
hz . Davut a hangi KUTSl kitap inmiştir

Yorumu gönderen: kübra, 16.04.2015 10:10:54:
Sağolsun guzeldi

Yorumu gönderen: din seven kız, 15.04.2015 20:05:53:
Allah için iyişallah işime yarar projeden yüksek alırım amin. ☺

Yorumu gönderen: EZRA, 07.04.2015 11:14:24:
SINAVVVVVVVVV

Yorumu gönderen: kitap, 12.03.2015 16:50:56:
cok guzel odev icin kullandim

Yorumu gönderen: Ebru, 06.03.2015 09:08:09:
Çok güzel ödevimde çok yardımcı oldunuz bunu kim yaptıysa çok teşekkürler... :):):)

Yorumu gönderen: isimsiz kahraman, 24.11.2014 17:34:40:
bunu kim yaptıtıysa ondan alah razı olsun sınavımdan projemden her ikisindende 100 100 aldım bunu kim yaptıysa onna teşekür ederim çok güzelde yazmışşşş

Yorumu gönderen: e.khjw, 22.10.2014 16:35:46:
Bjhacdgvjkdwh

Yorumu gönderen: muthıs havalı kız, 15.10.2014 18:21:14:
Kesınlıkle cok guzel bır sıte artık hep ne arastırırsam buradan arastıracagım. vee arkadaslarımın daa bu sıteden arastırmasını ıstıyecegım kı zaten bızım bır sıtemız vardı ama artık bu sıteyı kulanacagımm valla zaten hep boyle sıtelerle beynımızın hucreleı acılıyor............... eyerbu dersımın sınavından kalıramm cokkk uzulurum yınede sagolun tesekurlerrrrrrrr

Yorumu gönderen: hira , 15.10.2014 17:58:05:
çok güzel işime çok yaradı

Yorumu gönderen: abbas, 24.09.2014 23:48:34:
herkesin fikri kendini kapsar..yorumda neymis..oku dusunceni kendine sakla..

Yorumu gönderen: Akhenaton, 20.07.2014 10:51:50:
Yazıya geçirilmeyen bir kitap olabilir mi, evet. Örneğin Kuran-ı Kerim de Hz. Muhammed'in vefatından sonra Hz. Ebubekir tarafından kitap haline getirilmiş ve Hz. Osman zamanında da çoğaltılmıştı. Ama İncil'de durum biraz daha karışık. İslam, diyor ki, İsa Mesih'e İncil verildi. Ama Hıristiyanlık bunu reddediyor ve diyor ki, hayır, İsa'ya verilen bir İncil falan yok, İsa'ya hiç gökten vahiy falan inmedi. İsa'nın öğrencileri, hatta onu görmeyen insanlar bile her biri kendilerine özgü İncilleri yazdılar. Yani onlara göre İncille İsa Mesih'in hiçbir alakası yok. Kabul ettikleri şey ise vahiy değil esinleme. Yani öğrencileri ve öğrencileri olmayan diğer insanlar tarafından bu kitapların Tanrı'nın esinlemesi ile yazıldığını iddia ediyorlar. Fakat Kuran bu iddiayı desteklemiyor. Bizzat İsa'ya verilen bir İncil'in varlığından söz ediyor.

Yorumu gönderen: Halil, 19.07.2014 15:02:32:
İncil: İncil kelime olarak "müjde" anlamına gelir. İsa Mesih'e gönderilen kutsal kitaptır. İncil, İsa Mesih hayatta iken yazıya geçirilmediğinden, ona inananlar tarafından sonradan yazılmıştır. Bu kısmı anlayamadım, yazıya geçirilmeyen bir kitap olabilir mi? Bu konuyu birazdaha açabilir misiniz?

Yorumu gönderen: yok , 12.05.2014 19:29:55:
öğretmen bana 0 verdi

Yorumu gönderen: afcfc, 11.05.2014 21:19:34:
cfcfdfdtyfytcytdd

Yorumu gönderen: kutay salt, 19.04.2014 10:20:42:
sınavımda bana çok yardımcı oldu süper bir site

Yorumu gönderen: barisbag@isikun.edu.tr, 22.03.2014 23:08:02:
4kitap.tr.gg

Yorumu gönderen: begüm, 06.01.2014 12:36:28:
çok işime yaradı

Yorumu gönderen: feyza, 30.12.2013 21:22:57:
fazla güzel değil ama idare eder....

Yorumu gönderen: Mert Eraslan, 23.12.2013 16:08:19:
Bu site cok guzel kesinlikle din performansindan 100 alirim....................!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yorumu gönderen: tunç, 21.12.2013 12:57:54:
besmele ayet içinde ise 6666 dşında tutarsan 6235

Yorumu gönderen: Akhenaton, 14.12.2013 18:51:37:
Farklı sayımın bir sonucu olarak; İbn-i Abbas 6616, Nafi, 6217, Şeybe, 6214, Mısır âlimleri 6226, Zemahşeri, İbn-i Huzeyme, Şeyhulislam İbn-i Kemal ve Bediüzzaman ise 6666 ayet olduğunu söyler.

Yorumu gönderen: Mustafa, 14.12.2013 09:39:48:
6666 degil, 6236 ayettir. daha kitabinizda kac ayet var onu bilmiyorsunuz yada konuyu kopyalarken hic bakmadiniz...

Yorumu gönderen: semih, 11.12.2013 20:33:02:
çok tşekkür ederim ellerinize saglık odevimi bu sayfadan yaptım:)

Yorumu gönderen: özgür, 08.12.2013 20:17:43:
İş şallağ bende 100 alırım ve çok güzeldi yazandan allah razı olsun

Yorumu gönderen: ismail işleyen, 08.12.2013 12:01:51:
harika 95 aldım ama olsun 8e gidiyorum

Yorumu gönderen: ALEYNA , 06.12.2013 19:20:08:
ÇOK İŞİME YARADI

Yorumu gönderen: apoleya, 06.12.2013 18:16:20:
apoleya

Yorumu gönderen: sübhan, 21.11.2013 19:12:44:
ben çok beğendim fakat...: hangi peygambere gönderildiği ve hangi yılda indiği veya gönderildiği gösterilmemiş... onun haricinde mütttttthhhhiiiişşşşşşşşşşşşşşş.... :) arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. tekrar söylüyorum:hakkatten 100 aldım. alttaki yorumda SUPHAN yazmış ama aslında SÜBHAN olucak.... o aşağıdaki suphanın yazdığı yorum benimdir...

Yorumu gönderen: suphan, 21.11.2013 18:54:29:
harikaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! sınavdan 100 aldım....

Yorumu gönderen: Ahuuuuu, 10.11.2013 19:01:09:
Bence çok fazla içeriği var ve bn hangisini yazıcam

Yorumu gönderen: ahme, 10.11.2013 18:17:07:
selam arkadaşlar sitedeki tevrat incil bilgileri insanlar tarfından degiştirilmiş olan mı ? baska degişikleri varmı yani türkiye bu baska ülkede baska tevrat vr mı yoksa herkezin kabul ettigi bumu degiştirilmiş olarak kabul ettigi.

Yorumu gönderen: leyla , 06.11.2013 19:17:12:
bu indiriilmiyoo

Yorumu gönderen: leyla , 06.11.2013 17:30:33:
bu indiriilmiyoo

Yorumu gönderen: Niyazi Dpyran, 03.11.2013 09:13:48:
Çok güzel bir site.. Ben bu siteyi yeni keşfettim ne yazılı geç kalmışım.Allah sizlerden razı olsun..

Yorumu gönderen: azra, 31.10.2013 16:18:25:
bu site indiriir mi acillllllllll

Yorumu gönderen: leyla, 31.10.2013 13:19:05:
deniz öyle yazıldı ise öyledir çok bilmiiş arkadaşım ...................!anlarsın ayetleri bir daha say

Yorumu gönderen: Deniz, 14.10.2013 05:38:04:
Hatırlatmadır, selam üzerinize olsun, Kur'an 6666 ayet değil, 6236 ayettir.,!

Yorumu gönderen: www.kitaplardandamlalar.tr.gg, 27.04.2013 06:33:46:
İçeriği zengin bir site başarılar.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
 
13 Ağustos 2008 itibariyle, toplam: 798526 ziyaretçi (1649529 klik) tarafından görüntülenmiştir.
Yeni Sayfa 1
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.